archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Goda färdigheter för arbetslivet

Hur kan vi ge högskoleutbildade och studerande de bästa möjliga färdigheterna för arbetslivet? Den här frågan gav upphov till en enorm mängd idéer – och slutligen sex konkreta metoder att förbättra arbetslivsfärdigheterna hos högskolestuderande.

Författare

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Publicerad

Att arbetslivet förändras är ju ett känt faktum. Frågan är hur det förändras och i vilken takt.

”Globaliseringen och digitaliseringen är de stora drivkrafterna bakom förändringarna. Nya yrken uppstår och gamla försvinner, uppgiftsbeskrivningar ändras och arbetssätten blir mångsidigare”, sammanfattar expert Milma Arola.

Trots att studerandenas arbetskarriärer hägrar först i framtiden är arbetslivets föränderlighet och osäkerhet inte någon nyhet för de unga.

”Högskolestuderande har fått erfara att arbetsmarknaden är osäker. Men det är en god nyhet att de erbjuds konkret stöd och nya modeller när de ska bygga upp sina karriärer”, fortsätter Arola.

Enligt Arola har man traditionellt ansett att utbildning, och särskilt en högskoleutbildning, ger garanterad framgång i arbetslivet. Fortsättningsvis ger den färdigheter för arbetslivet och ett visst skydd mot arbetslöshet, men arbetslöshetsstatistiken för de senaste åren visar att en högskoleexamen inte är en genväg till lycka. Unga högutbildade behöver stöd för att utveckla sina arbetslivsfärdigheter. För att lyfta fram bra modeller och hitta nya idéer inledde Sitra en idéefterlysning i februari 2016 som var öppen för alla och som gav 92 idéer. De bästa idéerna vidareutvecklades och testades. Erfarenheterna av testen och olika tips samlades i en mapp: Eväitä työelämään. Kuusi tapaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia.

”Vår avsikt är att uppmuntra även andra att pröva sina idéer, att ta del av dessa idéer eller andra modeller samt att låna dem och modifiera dem så att de på bästa sätt lämpar sig för den egna högskolan eller den aktuella situationen”, säger Arola.

TOP 6 för arbetslivskompetens

Vad kan jag? Vilka är mina styrkor? Vad ska jag bli när jag blir stor? Var ska jag söka arbete? Även om tiderna förändras är frågorna de samma för den som står på tröskeln till arbetslivet.

Milma Arola framhåller dock att det framledes är mycket osannolikt att man stannar i samma yrke eller uppgift under hela sin arbetskarriär. ”Men det är möjligt att identifiera de färdigheter som var och en behöver i arbetslivet nu och i framtiden – oberoende av ålder och utbildning.”

Nyutexaminerade bör tänka på åtminstone följande:

  1. Att hålla sin kompetens uppdaterad. När arbetssätten och kunskapskraven förändras är det viktigt att kunna lära sig nytt, övergå till nya uppgifter och roller.
  2. Självkännedom. Trots att man inte exakt kan förutse eller styra den egna arbetskarriären är det bra att grundligt fundera över vad man kan nu, vad man skulle vilja kunna i framtiden och i vilka uppgifter man trivs. Det gäller också att kunna identifiera sin egen kompetens och uttrycka den i ord.
  3. Samverkan. Vi lever i en värld av ömsesidigt beroende där de problem som ska lösas är komplicerade. Vid arbete i multiprofessionella nätverk eller team är det viktigt att kunna dela med sig av sina kunskaper i gemenskapen och fungera tillsammans med andra.
  4. Nätverkande. Arbetsuppgifter utförs i allt högre grad i nätverk och även arbetstillfällen hittas allt oftare via olika nätverk.
  5. Företagande. I och med att arbetsformerna förändras ökar även företagande och företagsmässiga arbetssätt inom organisationerna. Det gäller att kunna skrida från ord till handling och själv klara av att styra sitt arbete.
  6. Problemlösningsförmåga. I så gott som alla arbeten måste man lösa olika specifika problem. Enligt undersökningar har förmågan att lösa problem en avgörande betydelsen för karriärframgången och även när det gäller att undgå arbetslöshet.

Vad handlar det om?