Publicerad 07.06.2017

Goda färdigheter för arbetslivet

Författare
Författarens profilsida: Milma Arola
Ledande expert, Kompetens tid, Sitra
Milma Arola är expert på arbetsliv, organisationsutveckling och inlärning. Hon letar efter lösningar för att utveckla högt utbildade personers arbetslivsfärdigheter samt förnya arbetsplatserna och ledarskap inom den offentliga sektorn. Hon anser, att det bästa i (arbets)livet är att lära sig nya saker.

Hur kan vi ge högskoleutbildade och studerande de bästa möjliga färdigheterna för arbetslivet? Den här frågan gav upphov till en enorm mängd idéer – och slutligen sex konkreta metoder att förbättra arbetslivsfärdigheterna hos högskolestuderande.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Eväitä työelämään

Undertitel

Kuusi tapaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia

Författarna

Milma Arola (ed.), Saara Gröhn, Katja Kaihua, Minna Puisto

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2017

Utgivare

Sitra

Sidantal

32 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-005-7

ISBN (PDF)

978-952-347-006-4

ISSN (tryckt)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

publication_subject

arbete, arbetsliv, ungdomar, framtid, högutbildade

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

123

Vad handlar det om?