publikationer

Goda färdigheter för arbetslivet

Författare

Milma Arola

Ledande Expert

Publicerad

Hur kan vi ge högskoleutbildade och studerande de bästa möjliga färdigheterna för arbetslivet? Den här frågan gav upphov till en enorm mängd idéer – och slutligen sex konkreta metoder att förbättra arbetslivsfärdigheterna hos högskolestuderande.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Eväitä työelämään

Undertitel

Kuusi tapaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia

Författarna

Milma Arola (ed.), Saara Gröhn, Katja Kaihua, Minna Puisto

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2017

Utgivare

Sitra

Sidantal

32 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-005-7

ISBN (PDF)

978-952-347-006-4

ISSN (tryckt)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Ämne

arbete, arbetsliv, ungdomar, framtid, högutbildade

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

123

Vad handlar det om?