archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Har du ett kvistigt problem? En tävling kan leda till snabbare resultat, säger forskare

En utmaning är ett sätt att dela samhälleliga problem i helheter som det är lättare att ta tag i. Enligt utredningen kan tävlingar också märkbart påskynda nya idéer.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Man föreslår en utmaning, söker de mest lovande teamen och belönar de bästa lösningarna. Detta är en utmaningstävling i ett nötskal. Utredningen (på Finska) som publicerades idag visar emellertid att det som döljer sig innanför skalet, nämligen en välplanerad utmaning, stödjer teamen och bidrar till att nya lösningar föds snabbare.

Recept på innovationer: Gemensam utveckling, inlärning och kreativitet

Utredningen baserar sig på Sitras utmaningstävling Ratkaisu 100 som ordnades 2016-2017 och på betydande empiriska data som då samlades in. I undersökningen utgick man ifrån att beskriva och analysera särskilt de sätt på vilka de som deltar i utmaningen har nytta av tävlingen.

Tuukka Toivonen från Londons universitet (UCL), en av dem som gjort utredningen säger att de deltagande teamen och deras idéer är nyckeln till nya innovationer. ”Man har inte undersökt teamen och deras idéers utveckling så mycket.”

Därför kan man säga att den utredning som publicerades idag är banbrytande.

En välplanerad utmaning stödjer teamen och sätter fart på nya idéer.

På vilket sätt påskyndar då utmaningarna att lösningar föds?

Bl.a. följande fyra insikter kan förklara detta:

 1. Nya hjärnor löser problem
  I bästa fall lockar tävlingarna nya och kompetenta deltagare till utmaningen, definierar viktiga kriterier för nya innovationer och påskyndar innovationernas utveckling.
 2. Idéer utvecklas i samarbete
  Kuvös- eller utvecklingsstadiet är en viktig del av utmaningarna som har en betydande roll för att de deltagande teamens idéer ska gå vidare.
 3. Olika team har olika nytta av tävlingar
  Teamen som deltar i utmaningarna har vanligtvis betydande skillnader i hur deras idéer utvecklas. Olika team drar nytta på olika sätt och därför bör teamens olika behov beaktas när man planerar tävlingar.
 4. Samtal sätter fart på innovationerna
  Mångsidig interaktion och diskussioner har bevisligen en viktig roll då innovativa idéer utvecklas.

Tävlingarnas effekter på lång sikt har samband med kvaliteten och genomförbarheten på idéerna som föds genom dem, samt tävlingarnas förmåga att föra samman olika sektorer för att hitta på nya lösningar. Det är inte lika lätt att bilda nätverk, men har man tur så kan det skapas gränsöverskridande samarbete när tävlingen är slut. Att facilitera samarbete är ett viktigt sätt att förstärka samhällets möjligheter att möta nya utmaningar.

”Utredningen som genomfördes via tävlingen Ratkaisu100 bidrog med mycket värdefull information på många sätt”, kommenterar Riina Pulkkinen, sakkunnig på Sitra som jobbat med Ratkaisu100.

”Utredningen erbjuder lärdomar om vilka av tävlingarnas element som är särskilt viktiga då man utvecklar lösningar med samhällelig betydelse. Med hjälp av utredningen får man även viktig info om vad för slags stöd olika team behöver under tävlingen”, fortsätter Pulkkinen.

Vi hoppas att dessa lärdomar är till nytta även för andra som jobbar med samhälleliga innovationer.

Vad handlar det om?