uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Onko sinulla viheliäinen ongelma? Kilpailu voisi vauhdittaa ratkaisun syntyä, sanovat tutkijat

Haastekilpailu on yksi tapa purkaa yhteiskunnallisia ongelmia kokonaisuuksiksi, joihin on helpompi tarttua. Selvityksen mukaan kilpailut voivat myös merkittävästi vauhdittaa uusien ratkaisujen syntyä.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Heitetään haaste, etsitään lupaavimmat tiimit ja palkitaan parhaat ratkaisut. Tässä haastekilpailun idea pähkinänkuoressa. Tänään julkaistu selvitys kuitenkin osoittaa, että yksinkertaisen ulkokuoren sisälle piiloutunut, hyvin suunniteltu haastekilpailu tukee tiimejä ja vauhdittaa uusien ratkaisujen syntymistä.

Innovaatioiden resepti: Yhteiskehittämien, oppiminen ja luovuus

Selvitys pohjautuu Sitran vuosina 2016–2017 järjestämään Ratkaisu 100 -haastekilpailuun ja siitä kerättyyn mittavaan empiiriseen aineistoon. Tutkimusasetelmassa keskityttiin kuvaamaan ja analysoimaan erityisesti niitä tapoja, joilla kilpailuun osallistuneet tiimit hyötyivät haastekilpailusta.

”Avain uusiin innovaatioihin ovat kilpailuun osallistuvat tiimit, heidän ideansa sekä niitä tukeva kasvuympäristö”, kommentoi Lontoon yliopiston (UCL) Tuukka Toivonen, yksi selvityksen toteuttaneesta kolmesta tutkijasta.

”Tiimien ja heidän ideapolkujensa kehitystä on kuitenkin tutkittu rajoitetusti – siksi keskitymme raportissamme juuri näihin elementteihin.”

Siksi tänään julkaistua selvitystä voikin luonnehtia uraauurtavaksi.

Hyvin suunniteltu haastekilpailu tukee tiimejä ja vauhdittaa uusien ratkaisujen syntymistä.

Miten kilpailut sitten vauhdittavat uusien ratkaisujen syntyä? Selvitys tarjoaa tähän muun muassa nämä neljä oivallusta:

  1. Uudet aivot ratkomaan haasteita. Parhaimmillaan haastekilpailut houkuttelevat uusia ja päteviä tekijöitä haasteen rajaamalle kentälle, määrittelevät tärkeitä kriteereitä uusille innovaatioille sekä vauhdittavat innovaatioiden kehittymistä.
  2. Ideat kehittyvät yhdessä eteenpäin. Haastekilpailuilla, joihin kuuluu olennaisena osana hautomo- tai kehitysjakso, on mahdollisuus tukea kilpailuihin osallistuvien tiimien ideapolkujen edistymistä merkittävästi.
  3. Erilaiset tiimit hyötyvät kilpailuista eri tavoin. Haastekilpailuihin osallistuvien tiimien ideapolkujen kehityksessä on tavallisesti havaittavissa merkittäviä eroja. Erilaiset tiimit hyötyvät kilpailusta eri tavoin ja siksi tiimien erilaiset tarpeet tulee ottaa huomioon kilpailun suunnittelussa.
  4. Keskustelut vauhdittavat innovaatioiden syntyä. Moninaiset vuorovaikutustilanteet ja keskustelut ovat tutkitusti tärkeässä roolissa innovatiivisten ideoiden kehityksessä.

Kilpailujen pidemmän aikavälin vaikutukset liittyvät niiden tuottamien ideoiden laatuun ja toteutettavuuteen sekä kilpailujen kykyyn tuoda eri sektorit yhteen rakentamaan uusia ratkaisuja. Verkostojen synnyttäminen ei ole helppoa, mutta onnistuessaan uusien yhteisöjen rajoja ylittävä yhteistyö voi kehittyä kilpailujen loputtua. Yhteistyön mahdollistaminen on yksi merkittävä tapa vahvistaa yhteiskunnan mahdollisuuksia kohdata uudenlaisia haasteita.

”Ratkaisu 100 -kilpailun avulla tuotettu selvitys tuotti erittäin arvokasta tietoa monesta syystä”, kommentoi Ratkaisu 100 -kilpailun parissa työskennellyt asiantuntija Riina Pulkkinen Sitrasta.

”Selvitystyö tarjoaa oppeja siitä, mitkä kilpailuun kuuluvat elementit ovat erityisen hyödyllisiä, kun kehitetään yhteiskunnallisesti merkityksellisiä ratkaisuja. Selvityksen avulla saadaan myös tärkeää tietoa siitä, minkälaista tukea erilaiset tiimit kaipaavat kilpailujen aikana”, Pulkkinen jatkaa.

Toivomme, että näistä opeista on apua myös muille yhteiskunnallista innovaatioiden parissa työskenteleville toimijoille.

Tutustu selvitykseen: Haastekilpailut yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottajina: Case Ratkaisu 100

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?