julkaisut

Haastekilpailut yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottajina: Case Ratkaisu 100

Ratkaisut monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin syntyvät poikkeuksetta tiimeissä ja niiden välillä. Siksi tiimien kehitykseen panostavilla kilpailuilla voi olla merkittävä rooli uusien innovaatioiden synnyssä.

Kirjoittajat

Tuukka Toivonen

Tutkija, Lontoon yliopisto (UCL & LSE) ja Creative Friction Ltd.

Emma Nordbäck

Apulaisprofessori, Hanken Svenska handelhögskolan

Ville Takala

Tutkija (postdoc), Hanken Svenska Handelhögskolan

Julkaistu

Tässä raportissa tarkastellaan haastekilpailujen roolia yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottajana. Selvitys pohjautuu Sitran vuosina 2016–2017 järjestämään Ratkaisu 100 -haastekilpailuun ja siitä kerättyyn mittavaan empiiriseen aineistoon. Tutkimusasetelmassa keskityttiin kuvaamaan ja analysoimaan erityisesti niitä tapoja, joilla kilpailuun osallistuneet tiimit hyötyivät haastekilpailusta.

Tässä neljä oivallusta, joilla kilpailut vauhdittavat uusien ratkaisujen syntyä:

  1. Uusia tekijöitä ratkomaan haasteita. Parhaimmillaan haastekilpailut houkuttelevat uusia ja päteviä tekijöitä haasteen rajaamalle kentälle, määrittelevät tärkeitä kriteereitä uusille innovaatioille sekä vauhdittavat innovaatioiden kehittymistä.
  2. Ideat kehittyvät eteenpäin. Haastekilpailuilla, joihin kuuluu olennaisena osana hautomo- tai kehitysjakso, on mahdollisuus tukea kilpailuihin osallistuvien tiimien ideapolkujen edistymistä.
  3. Erilaiset tiimit hyötyvät kilpailuista eri tavoin. Haastekilpailuihin osallistuvien tiimien ideapolkujen kehityksessä on tavallisesti havaittavissa merkittäviä eroja. Erilaiset tiimit hyötyvät kilpailusta eri tavoin.
  4. Keskustelut vauhdittavat innovaatioiden syntyä. Moninaiset vuorovaikutustilanteet ja keskustelut ovat tutkitusti tärkeässä roolissa innovatiivisten ideoiden kehityksessä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Haastekilpailut yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottajina

Alaotsikko

Case Ratkaisu 100

Tekijät

Tuukka Toivonen, Emma Nordbäck ja Ville Takala

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

53 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-041-5

ISBN (PDF)

978-952-347-042-2

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

yhteiskunta, haasteet, ongelmanratkaisu, innovaatiot, sosiaaliset innovaatiot, kilpailut, tiimityö, vuorovaikutus, Ratkaisu 100 -haastekilpailu, kehittäminen, oppiminen, luovuus, verkostot

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

131

Mistä on kyse?