archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Hur ser den nordiska välfärdsmodellens framtid ut? Bekanta dig med välfärdens nästa rond.

Välfärdens nästa rond uppstår genom att övergå till en schysst och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi, genom att satsa på livslångt lärande samt genom att skapa en roll för förvaltningen som framstegens drivkraft, enligt riktlinjerna i Sitras och Demos Helsinkis nyaste publikation.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vi i Finland som i övriga utvecklade samhällen står inför en stor omvälvning. Många strukturer och lösningsmodeller från den industriella eran förlorar sin verkan. Enbart genom att finjustera dem kan vi inte åtgärda samhälleliga problem och stärka välfärden under kommande decennier.

För att upprätthålla framtidstron och styra verksamheten behöver vi visioner, det vill säga hoppingivande bilder om framtiden. I promemorian Välfärdens nästa rond (Hyvinvoinnin seuraava erä – snart också på svenska) som publicerades i dag funderar vi tillsammans med tankesmedjan Demos Helsinki på hur framtiden för vårt samhälle kan se ut i en värld som begränsas av jordklotets bärförmåga, geopolitikens nya fas samt teknologins snabba utveckling. Samtidigt presenterar vi en samling lösningar för att nå målet.

Den nordiska modellens framtid: Välfärdens nästa rond

Enligt vår syn bör framtiden för vår samhällsmodell bygga på nordiska kärnideal, som baseras på den europeiska värdegrunden.

”Våra ideal, såsom frihet och jämlikhet, människovärde och rättsstatsprinciper ska lyftas i centrum för politiken och samhällets utveckling i denna tid, då dessa värden prövas hårt”, berättar Sitras strategidirektör Paula Laine.

Ett centralt krav för en schysst och hållbar samhällspolitik är att den skapar en trovärdig vision om framtidens utkomst, delaktighet och framsteg.

Välfärdens nästa rond byggs på samhällelig nivå på tre olika sätt:

  1. genom att utveckla ekonomin mot en schysst, konkurrenskraftig cirkulär ekonomi
  2. genom att satsa på livslångt lärande samt
  3. genom att ge förvaltningen och ledningen en roll som framstegens drivkraft.

I vardagen skulle ändringen i bästa fall synas på så sätt att ett nytt arbete ger möjlighet till utkomst, och osäkerheten balanseras av bastrygghetstjänster som man kan lita på. Alla har möjlighet att växa och lära genom hela livet. Människor upplever att de blir hörda och kan påverka samhället.

Hur ser din vision ut?

En trovärdig vision känner igen sådana behov av ändring, som man kan se tecken på redan i dag.

”Vi hos Sitra önskar att allt fler ansvariga samhällsaktörer skulle delge sin egen vision, det vill säga sin syn på vilket slags samhälle de vill nå”, fortsätter Laine.

För att ge fart åt detta mål delger vi våra egna synpunkter om hur Finlands följande decennier kunde se ut.

I promemorian Välfärdens nästa rond presenteras en vision om riktlinjer för en samhällspolitik som strävar efter en schysst och hållbar framtid och hur den politiken kunde synas i människors vardag. Dessutom granskar promemorian hurdana praktiska lösningar och institutioner vi behöver för att underlätta övergången till framtidens modell. Ladda promemorian här (snart också på svenska).

Vad handlar det om?