archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miltä näyttää pohjoismaisen hyvinvointimallin tulevaisuus? Tutustu hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Hyvinvoinnin seuraava erä syntyy siirtymällä reiluun ja kilpailukykyiseen kiertotalouteen, satsaamalla elinikäiseen oppimiseen sekä luomalla hallinnolle rooli edistyksen vauhdittajina, linjataan Sitran ja Demos Helsingin tuoreessa julkaisussa.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Olemme niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä yhteiskunnissa ison murroksen keskellä. Monet teollisen aikakauden rakenteet ja ratkaisumallit menettävät tehoaan. Pelkästään niitä hienosäätämällä emme pysty korjaamaan tulevien vuosikymmenten yhteiskunnallisia ongelmia ja vahvistamaan hyvinvointia.

Tulevaisuususkoa ylläpitämään ja toimintaa ohjaamaan tarvitsemme visioita eli toivoa herättäviä näkymiä tulevasta. Tänään julkaistussa Hyvinvoinnin seuraava erä -muistiossa hahmottelemme yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa, miltä yhteiskuntamme tulevaisuus voisi näyttää maailmassa, jota määrittävät maapallon kantokyvyn rajat, geopolitiikan uusi vaihe, sekä teknologian nopea kehitys. Samalla esittelemme joukon ratkaisuja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Pohjoismaisen mallin tulevaisuus: Hyvinvoinnin seuraava erä

Näkemyksemme mukaan yhteiskuntamallimme tulevaisuuden tulisi perustua pohjoismaisille ydinihanteille, jotka rakentuvat eurooppalaiselle arvopohjalle.

”Ihanteemme kuten vapaus ja yhdenvertaisuus, ihmisarvo ja oikeusvaltioperiaatteet tulee nostaa politiikan ja yhteiskunnan kehittämisen keskiöön tänä aikana, jolloin nämä arvot ovat kovalla koetuksella”, kertoo Sitran strategiajohtaja Paula Laine.

Keskeinen vaatimus reilulle ja kestävälle yhteiskuntapolitiikalle on, että sen on luotava uskottava näkymä tulevaisuuden toimeentulosta, osallisuudesta ja edistyksestä.

Hyvinvoinnin seuraavaa erää rakennetaan yhteiskunnan tasolla kolmella tavalla:

  1. kehittämällä taloutta kohti reilua, kilpailukykyistä kiertotaloutta
  2. satsaamalla elinikäiseen oppimiseen sekä
  3. luomalla hallinnolle ja johtamiselle rooli edistyksen vauhdittajina.

Arjessa muutos näkyisi parhaimmillaan siten, että uusi työ tarjoaa mahdollisuuksia toimeentuloon, ja epävarmuuksia pehmentää perusturva, johon voi luottaa. Jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja oppia läpi elämän. Ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja kokevat voivansa vaikuttaa yhteiskuntaan.

Minkälainen on sinun visiosi?

Uskottava visio tunnistaa sellaisia muutostarpeita, joista voi nähdä merkkejä jo tässä päivässä.

”Toiveemme Sitrassa on, että yhä useampi vastuullinen yhteiskunnallinen toimija kertoisi oman visionsa eli tarinansa siitä, minkälaista yhteiskuntaa he tavoittelevat”, Laine jatkaa.

Tätä tavoitetta vauhdittamaan tuomme keskusteluun myös omia näkemyksiämme siitä, miltä voisivat näyttää Suomen seuraavat vuosikymmenet.

Hyvinvoinnin seuraava erä -muistiossa esitetään näkemys siitä, millaisia ovat reiluun ja kestävään tulevaisuuteen vievän edistyksellisen yhteiskuntapolitiikan suuntaviivat ja miten tuo politiikka voisi näkyä ihmisten arjessa. Lisäksi muistiossa tarkastellaan, minkälaisia käytännön ratkaisuja ja tulevaisuuden malliin siirtymistä helpottavia instituutioita tarvitsemme. Lue muistio täältä

Mistä on kyse?