nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Ledande expert till teamet Klimat- och naturlösningar

Vill du bli en del av vårt team som arbetar för att skapa en hållbar framtid för Finland genom klimat- och naturlösningar? Sök senast 16.8.2020!

Publicerad

Vi lever mitt i den sjätte utrotningsvågen. Det är bråttom med en ekologisk rekonstruktion. Vi behöver inte bara bekämpa klimatuppvärmningen utan också hitta lösningar som bromsar upp förlusten av natur och förstärker dess livskraft. Vi vill utveckla och tillämpa sådana lösningar i Finland och även föra ut dem till internationellt. Vi har många verktyg: vi studerar tekniska lösningar, lagstiftning och ekonomiska styrmedel med vilka det är möjligt att ändra på samhällets verksamhetsmodeller och strukturer för att skapa förutsättningar för en hållbar välfärd i framtiden.

Sitras projekt Klimatlösningar har påskyndat arbetet med klimatåtgärder sedan 2018. Vi har åstadkommit mycket, men världen är ännu inte färdig.

Vårt team organiserades om 1.7.2020, och nu arbetar vi inte enbart med klimatlösningar utan även med lösningar för att minska förlusten av värdefull natur. Därigenom uppkom teamet Klimat- och naturlösningar, till vilket vi nu söker en visstidsanställd ledande expert fram till 31.8.2022.

Som en del av ditt uppdrag samordnar du teamets arbete med naturlösningar tillsammans med projektledaren. I ditt arbete ansvarar du för att planera, styra och genomföra olika slags utredningar som gäller naturlösningar och för att kommunicera ut resultaten i samarbete med de andra medlemmarna i teamet, samt med externa samarbetspartner.

Vi väntar oss

För att du framgångsrikt ska kunna sköta uppdraget bör du ha en fördjupad kompetens i frågor som gäller biologisk mångfald och inom tillämpandet av information om biologisk mångfald vid beslutsfattandet i samhället. Du har till exempel erfarenhet av samhälleliga konsekvensbedömningar, ekonomiska analyser eller användningen av olika styrmedel som förhindrar förlusten av natur. Du har tidigare lett krävande utredningar och analyser och du har beprövad erfarenhet av att kommunicera ut deras resultat. Du känner till de viktigaste intressenterna för att kunna sköta uppgifterna och du har ett brett nätverk i såväl Finland som internationellt. Goda kunskaper i finska och engelska samt färdigheter i att arbeta i olika team är nödvändiga för att effektivt kunna sköta uppdraget.

Tjänsten förutsätter att du har en högre högskoleexamen.

Vi sätter dessutom värde på att du är förtrogen med EU:s beslutsfattande i fråga om klimatförändringar och/eller biologisk mångfald samt gedigen kompetens inom markanvändning eller utnyttjande av naturresurser med perspektiv kring biologisk mångfald. Vi sätter även värde på förtrogenhet med företagsverksamhet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsgemenskap som präglas av entusiasm, sakkunnighet, mångsidiga, ambitiösa och genomslagsinriktade arbetsuppgifter, intressanta samarbetsmöjligheter och möjligheter att vara med om att bygga en hållbar framtid.

Vad handlar det om?