nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Megatrender 2023: Vi kan inte förbise dessa utvecklingsprocesser

Sitra ger ut genast i början av året utredningen Megatrender 2023 som ger en helhetsbild av de mest betydande förändringarna i vår tid och skänker förståelse i en tid av överraskningar. Förutom megatrender lyfter utredningen även fram hinder för förändring och framtida möjligheter.

Författarna

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Camilla Aspivaara

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Mitt bland överraskningar och osäkerhet ser framtiden oviss och till och med skrämmande ut. Olika slags kriser, såsom Rysslands anfallskrig och coronapandemin, har tagit vår uppmärksamhet under de senaste åren och har gjort vår framtidshorisont smalare och kortare. Det är förståeligt att vi ägnar uppmärksamheten till att klara oss igenom det som sker nu. Megatrenderna har emellertid inte försvunnit någonstans. Megatrender, dvs. omfattande utvecklingsförlopp, hjälper oss att förstå en tid av överraskningar och att rikta blicken längre bort mot framtiden.

Varför lönar det sig att också mitt i akuta kriser rikta uppmärksamheten till omfattande utvecklingsprocesser som består av flera faktorer?

”Överraskningar uppstår inte av tomma intet – bakom dem ligger långvariga förändringar, megatrender. Att förstå förändringar hjälper oss att också uppfatta mer överraskande utvecklingsprocesser och de möjligheter som dessa medför. Om man kan säga något om framtiden så är det att vi kommer att uppleva fler överraskningar,” säger Mikko Dufva, expert på framtiden vid Sitra.

Överraskningar uppstår inte av tomma intet – bakom dem ligger långvariga förändringar, megatrender. Att förstå förändringar hjälper oss att också uppfatta mer överraskande utvecklingsprocesser och de möjligheter som dessa medför.

Mikko Dufva, expert på framtiden vid Sitra

Sitra gav ut en megatrendöversikt senast i början av 2020. Efter detta har det hänt mycket – och kriser har påskyndat också stora förändringar. Megatrendernas uppgift är inte att överraska, utan att rikta uppmärksamheten till utvecklingsprocesser som vi inte kan låta bli att lägga märke till. I uppdateringen för 2023 har megatrenderna fått nya betoningar och även spänningarna mellan megatrender har levt i tiden.

”Megatrender påminner oss om att det fortfarande är bråttom att trygga naturens bärkraft och ta itu med utmaningar som gäller välfärd, stärka delaktighet och försvara demokratin samt säkerställa att ekonomin och tekniken utvecklas och utnyttjas på ett rättvist och hållbart sätt. Om vi inte tar framtiden på allvar, möter vi senare dessa frågor i krisläge”, säger Katri Vataja, direktör för förutsägelse och strategi vid Sitra.

Megatrender 2023: en helhetsbild av förändringar

Sitras megatrender 2023 beskriver en övergripande bild av förändringar genom fem teman, som är naturen, människor, makt, teknik och ekonomi. I centrum av allt står den ekologiska hållbarhetskrisen och att naturens bärkraft håller på att falla sönder: klimatet blir varmare, den biologiska mångfalden försämras, vi konsumerar för mycket naturresurser och avfallsmängderna växer. Människans verksamhet belastar den levande och icke-levande naturen mer än vad naturens bärkraft tål och äventyrar därmed grunden för hela vår ekonomi och vår välfärd. Utmaningar som gäller välfärd ökar, då många förändringar som sker samtidigt påverkar människors vardag: befolkningen åldras, blir mer heterogen och koncentreras till tillväxtcentrum, psykiska problem blir vanligare.

Kampen för demokrati intensifieras, demokratin utmanas både utifrån och inifrån och samhällen sätts på prov då kriser hopar sig. Samtidigt argumenterar man om den digitala världens spelregler, de resurser som ny teknik kräver och mer allmänt om teknikens utvecklingsriktningar, vilket betyder att konkurrensen om den digitala makten hårdnar. Även grunden för ekonomin börjar spricka när den globala ojämlikheten ökar och den ekologiska hållbarhetskrisen fortskrider – behovet av att förnya ekonomin förstärks.

Ingen förändring sker isolerat från annat, och det är viktigare att granska helhetsbilden av förändringar och kopplingar mellan trender än en enskild trend. Till exempel syns försämringen av miljön som en ökning av geopolitiska spänningar, sämre verksamhetsförutsättningar för ekonomin och välfärdsproblem. Man måste hitta lösningar som samtidigt hanterar flera utmaningar.

Ingen förändring sker isolerat från annat, och det är viktigare att granska helhetsbilden av förändringar och kopplingar mellan trender än en enskild trend.

Framtidens möjligheter

Den helhetsbild som megatrenderna skapar kan kännas dyster och till och med ångestframkallande. Det pågår en brytningstid, då många strukturer och tillvägagångssätt förändras. Det finns ingen återgång till det gamla normala, men å andra sidan är framtiden inte förutbestämd, utan man kan påverka den. Vi kan anpassa oss till jordens bärkraft genom att satsa på en ekologisk rekonstruktion, dvs. en snabb avveckling av användningen av fossila bränslen och överkonsumtionen av resurser.

Hållbara livsstilar är förutsättningen också för övergripande välbefinnande, där människans och den övriga naturens välbefinnande anses vara helt beroende av varandra. I en korrigerande och förnyande ekonomi är ekonomins positiva effekter, dvs. dess handavtryck större än fotavtrycket.

Man kan möta demokratins kris genom att bygga förtroende för demokratiska institutioner och individens möjligheter att påverka. Samtidigt kan man utvidga den digitala makten och bygga upp en rättvis digital värld, där användning av data skapar välfärd och konkurrenskraft och hjälper oss att utveckla samhällen.

”I denna tid hittar vi inte hopp genom att hålla fast vid det förflutna, utan genom möjligheter att bidra till en rättvis, hållbar och inspirerande framtid. Därför ger vi ut förutom utredningen även olika slags verktyg för att utnyttja megatrender”, sammanfattar Vataja.

Utöver Megatrender 2023-utredningen ger Sitra även ut en uppdatering av de populära Megatrendkorten som också ges ut nu första gången som en digital version. Dessutom publiceras på Sitras webbplats flera verktyg för arbete med megatrender för både grupper och vem som helst som är intresserad av framtiden.

Arbetet med megatrender beskrivs närmare också på release-evenemanget Megatrender 2023 den 12 januari (på finska). Det är ett online-evenemang som är öppet för alla, och nästan 5 000 människor har redan anmält sig till det och upp till cirka 1000 instanser ordnar i samband med evenemanget egna möten där man följer med evenemanget och fortsätter framtidsdiskussionen om megatrender.

Vad handlar det om?