uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Megatrendit 2023: Näitä kehityskulkuja emme voi ohittaa

Mitkä kehityskulut vaikuttavat tulevaisuuteemme voimakkaimmin? Mitä muutoksia emme saa jättää huomioimatta? Minkälaisia mahdollisuuksia siintää näköpiirissä? Näihin kysymyksiin vastataan uudessa Megatrendit 2023 -selvityksessä, joka tarjoaa ymmärrystä yllätysten aikaan.

Kirjoittajat

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Camilla Aspivaara

Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Sara Nyman

Julkaistu

Yllätysten ja epävarmuuden keskellä tulevaisuus näyttää epävarmalta, jopa pelottavalta. Erilaiset kriisit, kuten Venäjän hyökkäyssota ja koronapandemia, ovat vieneet huomiomme viime vuosina sekä kaventaneet ja lyhentäneet tulevaisuushorisonttiamme. Huomio kiinnittyy ymmärrettävästi tästä hetkestä selviämiseen. Megatrendit eivät ole kuitenkaan kadonneet minnekään. Megatrendit eli muutosten laajat kaaret auttavat ymmärtämään yllätysten aikaa ja suuntaamaan katsetta pidemmälle tulevaisuuteen. 

Miksi akuuttien kriisien keskelläkin kannattaisi kiinnittää huomioita laajoihin, useista muutoksista koostuviin kehityskulkuihin? 

Yllätykset eivät synny tyhjästä – niiden taustalla on pidempiaikaisia muutoksia, megatrendejä.

”Yllätykset eivät synny tyhjästä – niiden taustalla on pidempiaikaisia muutoksia, megatrendejä. Muutosten ymmärtäminen auttaa hahmottamaan myös yllättävämpiä kehityskulkuja ja niiden synnyttämiä mahdollisuuksia. Jos jotakin tulevaisuudesta voi sanoa, niin sen, että yllätyksiä on luvassa lisää.” sanoo Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva

Sitra julkaisi megatrendikatsauksen viimeksi alkuvuodesta 2020. Sen jälkeen maailmassa on tapahtunut paljon – ja kriisit ovat vauhdittaneet isojakin muutoksia. Megatrendien tehtävänä ei ole yllättää, vaan kiinnittää huomiota kehityskulkuihin, joita meillä ei ole varaa jättää huomioimatta. Vuoden 2023 päivityksessä megatrendeihin on tullut uusia painotuksia ja myös jännitteet megatrendien välillä ovat eläneet ajassa.  

Megatrendit 2023: Muutosten kokonaiskuva

Sitran Megatrendit 2023 -päivitys kuvaa muutosten kokonaiskuvaa viiden kehityskulun kautta:

  1. Luonnon kantokyvyn mureneminen
  2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
  3. Demokratian kamppailu kovenee
  4. Kilpailu digivallasta kiihtyy
  5. Talouden perusta rakoilee

Kaiken keskiössä on ekologinen kestävyyskriisi ja luonnon kantokyvyn mureneminen. Ihmisten toiminta kuormittaa elollista ja elotonta luontoa yli kantokyvyn rajojen ja vaarantaa siten koko taloutemme ja hyvinvointimme pohjan. Sen seurauksena demokratiaa haastetaan niin ulkoa kuin sisältä, ja yhteiskunnat ovat koetuksella, kun kriisit kasautuvat. Samalla käydään kiistelyä digimaailmanpelisäännöistä, uuden teknologian vaatimista resursseista ja yleisemmin teknologian kehityssuunnista.

”Megatrendit muistuttavat, että meillä on edelleen kiire turvata luonnon kantokyky ja tarttua hyvinvoinnin haasteisiin, vahvistaa osallisuutta ja puolustaa demokratiaa sekä varmistaa, että taloutta ja teknologiaa kehitetään ja hyödynnetään reilusti ja kestävästi. Jos tulevaisuutta ei oteta vakavasti, kohtaamme nämä asiat myöhemmin kriisimoodissa”, sanoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja

Mikään muutos ei tapahdu irrallaan muista, ja yksittäistä trendiä tärkeämpää onkin tarkastella muutosten kokonaiskuvaa ja trendien välisiä kytköksiä. Esimerkiksi ympäristön tilan heikentyminen näkyy niin geopoliittisten jännitteiden kasvuna, talouden toimintaedellytysten heikentymisenä kuin hyvinvoinnin ongelmina. On löydettävä ratkaisuja, joilla vastataan useisiin haasteisiin yhtä aikaa.

Mikään muutos ei tapahdu irrallaan muista, ja yksittäistä trendiä tärkeämpää onkin tarkastella muutosten kokonaiskuvaa ja trendien välisiä kytköksiä.

Tulevaisuuden mahdollisuudet 

Meneillään on murrosaika, jossa monet rakenteet ja toimintatavat muuttuvat. Paluuta vanhaan normaaliin ei ole, mutta toisaalta tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, vaan siihen voidaan vaikuttaa ja nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Muutosten kokonaiskuvan ohella kannattaa kiinnittää huomiota tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä tekoihin, jotka vievät kohti toivottua tulevaisuutta. Tämä voi myös tuoda toivoa ja toimijuutta synkässä ja epävarmassa ajassa.

Kokonaiskuva tulevaisuuden mahdollisuuksista voisi näyttää esimerkiksi tältä:

  • Ekologinen jälleenrakennus
  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Korjaava ja uusintava talous
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Reilu digimaailma

Voimme sopeutua maapallon kantokyvyn rajoihin satsaamalla yhteiskunnan ja arjen ekologiseen jälleenrakennukseen. Voimme uudistaa taloutta muutosvoimaisemmaksi noudattaen kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatteita. Voimme vahvistaa demokratiaa lisäämällä osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Kaikki tämä edellyttää tulevaisuusajattelua ja muutoskykyä.

Ota megatrendit haltuun uusien materiaalien avulla

Sitra julkaisi Megatrendit 2023 -selvityksen ohella päivityksen suosituista Megatrendikorteista. Kortit löytyvät nyt ensimmäistä kertaa myös digiversiona sekä selkokielellä. Lisäksi Megatrendit-sivustolta löytyy useampi työkalu niin ryhmille kuin kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle megatrendien työstämiseen.

Megatrendimateriaalit löytyvät myös englanniksi ja ruotsiksi.

Mistä on kyse?