uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Megatrendit 2023 nyt myös englanniksi ja ruotsiksi

Olemme vastanneet kysyntään ja kaikki Megatrendit 2023 -materiaalit on nyt käännetty englanniksi ja ruotsiksi.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Julkaisimme heti vuoden alussa megatrendityömme tuloksia: Megatrendit 2023 – ymmärrystä yllätysten aikaan -selvityksen, megatrendikortit, digikortit sekä erilaisia työkaluja megatrendien hyödyntämiseen. Suomenkieliset materiaalit ovat saavuttaneet suuren suosion ja myös käännösversioita on kyselty. Nyt käännösversiot ovat vihdoin valmiit.

”Englanninkielisille materiaaleille tuntuu olevan suurta tarvetta. Kyselyitä on tullut esimerkiksi opettajilta, jotka kaipaavat materiaaleja ei-suomenkielisille opiskelijoille ja Suomessa toimivilta kansainvälisiltä yrityksiltä. Vaikka olemme tulkinneet trendejä suomalaisen yhteiskunnan kannalta, näyttää lähestymistapamme kiinnostavan myös kansainvälisesti, aina EU:n komission ennakointitiimiä myöten”, sanoo Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva.

Sitran megatrendikatsauksessa nostetaan esiin laajoja kehityksen kaaria Suomen näkökulmasta. Kyseessä ei ole trendilistaus, vaan kokonaiskuva tulevaisuuteemme vaikuttavista kehityssuunnista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

”Maailmalla on paljon trendilistauksia, mutta vähemmän katsauksia, joissa luodaan kokonaiskuvaa muutoksesta. Lisäksi näkökulma on usein toimialakohtainen, jolloin trendiraportti on räätälöity palvelemaan tiettyä kohderyhmää”, Dufva arvioi.

Mihin materiaaleja voi käyttää?

Megatrendien avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta ne voivat tuoda ymmärrystä yllätysten aikaan. Megatrendien tarkastelusta on hyötyä kaikille, sillä tulevaisuus kuuluu kaikille.

Trendien kokonaiskuva toimii työkaluna ja keskustelupohjana ympäröivän maailman muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi päätöksiä tehdessä, oppimisen tukena, strategiatyön yhteydessä tai vaikka uutisjuttua kehystäessä

Megatrendit 2023 -selvitys auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa niin meneillään olevista muutoksista kuin tulevaisuuden mahdollisuuksista. Megatrendejä tarkastellaan selvityksessä tulevaisuudentutkija Sohail Inayatullahin kehittämän tulevaisuuskolmion kautta.

Megatrendikortit virittävät tulevaisuuspohdintoihin ja -keskusteluun. Niiden avulla voi venyttää ajattelua, ideoida uutta ja visioida tulevaisuuksia – yksin tai porukalla. Voit tilata joko fyysiset kortit tai klikata itsesi suoraan digikorttien pariin.

Megatrendien työpohjat helpottavat megatrendien hyödyntämistä. Ota trendi haltuun -työpohja auttaa analysoimaan trendejä oman organisaation tai aiheen näkökulmasta. Ennakoinnin eläintarha -työpohja puolestaan kannustaa tunnistamaan yllätyksiä ja avartamaan näkökulmia.

Megatrendit 2023 -video (englanniksi) tuo selvityksen tärkeimmät asiat helposti kulutettavassa muodossa. Noin 20 minuutin videossa käydään megatrendit läpi tulevaisuuskolmion avulla ja annetaan vinkkejä tulevaisuusajatteluun.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Syvemmälle megatrendeihin toukokuussa

Järjestämme toukokuussa englanninkielisen verkkotapahtuman The role of megatrend analysis in the era of surprises, joka on tarkoitettu etenkin ennakointia työkseen tekeville. Sitran megatrendikatsauksen esittelyn lisäksi tavoitteena on pohtia, mikä oikeastaan on megatrendiraporttien ja -listausten rooli ajassa, jota tulevaisuudentutkijat kutsuvat postnormaaliksi. Postnormaalissa ajassa monimutkaisuus, yllätykset, konfliktit ja jopa kaoottisuus yleistyvät.

”Postnormaali aika haastaa tulevaisuuden hahmottamista nykyhetken jatkumona. Epävarmuuden kasvaessa ennusteet menevät yhä useammin pieleen. Megatrendit ovatkin hyödyllisiä ja tulevaisuusajattelua tukevia yleistyksiä ja auttavat meitä hahmottamaan, mikä on jo muuttunut ja mikä on muutoksessa”, Dufva sanoo.

Materiaalit

  • Suomenkieliset materiaalit löytyvät täältä: Megatrendit
  • Ruotsinkieliset materiaalit löytyvät täältä: Megatrender
  • Englanninkieliset materiaalit löytyvät täältä: Megatrends

Mistä on kyse?