nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Megatrender 2023 finns nu även på engelska och svenska

Vi har svarat på efterfrågan och allt Megatrender 2023-material har nu översatts till engelska och svenska.

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Genast i början av året publicerade vi fynd från vårt arbete med megatrender: Utredningen Megatrender 2023 – Förståelse i en tid av överraskningar, megatrendkort, digitala kort samt olika verktyg för att utnyttja megatrender. De finskspråkiga materialen har uppnått stor popularitet och det har även funnits efterfrågan på översatta versioner. Nu är dessa äntligen klara.

”Det verkar finnas ett stort behov av engelskspråkigt material. Vi har fått förfrågningar från till exempel lärare som behöver material för studerande som inte pratar finska och från internationella företag som är verksamma i Finland. Även om vi har tolkat trenderna utifrån det finländska samhället verkar vårt tillvägagångssätt också väcka intresse internationellt, även inom Europeiska kommissionens förutsägelseteam”, säger Sitras expert på framtiden Mikko Dufva.

Sitras megatrendöversikt lyfter fram omfattande utvecklingscykler ur ett finländskt perspektiv. Översikten är inte en trendlista, utan en helhetsbild av utvecklingsriktningar och framtida möjligheter som påverkar vår framtid.

”Runtom i världen finns det många trendlistor, men färre översikter där man skapar en helhetsbild av förändringen. Dessutom är perspektivet ofta branschspecifikt och då är trendrapporten skräddarsydd för att tjäna en viss målgrupp”, bedömer Dufva.

Vad kan materialet användas för?

Man kan inte förutsäga framtiden med hjälp av megatrender, men de kan bidra med förståelse i en tid av överraskningar. Alla har nytta av att studera megatrender, eftersom framtiden tillhör alla.

Helhetsbilden för trenderna utgör ett verktyg och en diskussionsgrund när man studerar förändringar i världen till exempel när beslut fattas, som stöd för lärande, i samband med strategiarbete eller till exempel när man gör en inramning för en nyhetsartikel.

Megatrender 2023-utredningen hjälper med att skapa en helhetsbild, såväl av pågående förändringar som av möjligheter i framtiden. I utredningen granskar man megatrender via framtidstriangeln som utvecklats av framtidsforskaren Sohail Inayatullah.

Megatrender 2023-videon (på engelska) tar upp de viktigaste sakerna i utredningen i ett format som är enkelt att förstå. Den cirka 20 minuter långa videon går igenom megatrender med hjälp av framtidstriangeln och ger tips för framtidstänkande.

Megatrendkorten bjuder in till att reflektera över och samtala om framtiden. De kan användas för att tänja sitt tänkande, komma med nya idéer och skapa visioner för framtiden – ensam eller tillsammans med andra. Du kan antingen beställa de fysiska korten eller använda digitala kort.

Megatrendernas arbetsmodeller hjälper till med att utnyttja megatrenderna. Lär dig trenden-arbetsmodellen hjälper till att analysera trender utgående från den egna organisationen eller det egna ämnet. Förutsägelsens djurpark-arbetsmodellen uppmuntrar i sin tur till att identifiera överraskningar och öppna upp perspektiv.

Djupdykning i megatrender i maj

I maj ordnar vi ett engelskspråkigt webbevenemang The role of megatrend analysis in the era of surprises som riktar sig särskilt till dem som arbetar med förutsägelser. Förutom att presentera Sitras megatrendöversikt är målet att fundera över vilken roll som megatrendrapporter och -listor egentligen har i en tid som kallas postnormal av framtidsforskare. I en postnormal tid blir komplexitet, överraskningar, konflikter och till och med kaos vanligare.

”Den postnormala tiden utmanar hur vi uppfattar framtiden som ett kontinuum på nuet. När osäkerheten ökar går prognoserna allt oftare fel. Därmed är megatrenderna nyttiga generaliseringar som stöder framtidstänkandet och hjälper oss att uppfatta vad som har förändrats och vad som genomgår förändring”, säger Dufva.

Material

Du hittar allt material här:

Vad handlar det om?