Verktyg
Beräknad läsningstid 2 min

Lär dig trenden

Hurudan inverkan kan en viss trend ha på den egna sammanslutningen eller organisationen? Arbetsmodellen avsedd för analys av trendkorten hjälper dig skapa en bild av förändringen och känna igen hur du kan påverka framtiden. 

Författarna

Terhi Ylikoski

Expert, Förutse

Sanna Rekola

Expert, Förutse

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Publicerad

Med hjälp av trendkorten kan du mjuka upp och tänja på ditt tänkande, komma med idéer samt skapa visioner om vad framtiden skulle kunna innebära. Med hjälp av trenderna kan du också skapa dig en bild av på vilket sätt olika utvecklingsprocesser i framtiden påverkar verksamheten i den egna sammanslutningen, organisationen eller det egna företaget. Den arbetsmodell som har utarbetats för detta syfte erbjuder en ram för granskning av de förändringar trenden orsakar både i samhället och ur den egna verksamhetens perspektiv. Arbetsmetoden tar även hänsyn till varje sammanslutnings egen funktionalitet. Framtiden är inte bara någonting som sker. Vi skapar den.  

Gör så här 

Arbetsmodellen kan användas både öga mot öga eller virtuellt. Välj ett trendkort som intresserar er (du kan använda Sitras trendkort eller andra trender du känner till) och läsa det i lugn och ro. Analysera trenden via de frågor som finns i arbetsmodellen. Gå vidare i den ordningsföljd som anges i arbetsmodellen. Anteckna era observationer i arbetsmodellens textfält. Om ni arbetar i grupp dela slutligen era observationer med andra grupper.  

Bonus: som avslutning kan ni utmana ert tänkande genom att ta med ett nytt perspektiv i diskussionen. Välj då ett nytt trendkort och granska era tidigare observationer i ljuset av denna trend. Vilka spänningar eller kopplingar finns det mellan dessa trender? 

Material 

Vad handlar det om?