Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Ota trendi haltuun

Millaisia vaikutuksia tietyllä trendillä voi olla omaan yhteisöön tai organisaatioon? Trendikorttien analysointiin tarkoitettu työpohja auttaa hahmottaan muutosta ja tunnistamaan, miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa.

Kirjoittajat

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Trendikorttien avulla voi vetreyttää ja venyttää omaa ajatteluaan, ideoida uutta sekä visioida mitä tulevaisuus voisi olla. Trendikorttien avulla voi myös hahmottaa sitä, miten erilaiset tulevaisuuden kehityskulut vaikuttavat oman yhteisön, järjestön, yrityksen tai organisaation toimintaan. Tähän tarkoitukseen suunniteltu työpohja tarjoaa kehikon tarkastella trendin aiheuttamia muutoksia sekä yhteiskunnassa että oman toiminnan näkökulmasta. Työskentelytapa kiinnittää myös huomion kunkin yhteisön omaan toimijuuteen. Tulevaisuus ei vain tapahdu, se tehdään.

Tee näin:

Työpohjaa voi hyödyntää kasvokkain tai virtuaalisesti. Valitkaa yksi teitä kiinnostava trendikortti (voit käyttää Sitran fyysisiä trendikortteja, digikortteja tai jotain muita, itsellesi tuttuja trendejä) ja lukekaa se rauhassa läpi. Analysoikaa trendiä työpohjassa olevien kysymysten kautta. Merkitkää havaintonne ylös työpohjan tekstikenttiin joko kirjoittaen tai liimalapuilla. Mikäli työskentelette ryhmissä, jakakaa lopuksi havaintonne muille ryhmille.

Bonus: voitte lopuksi haastaa ajatteluanne tuomalla keskusteluun uuden näkökulman. Valitkaa tällöin uusi trendikortti ja tarkastelkaa äsken tekemiänne havaintoja tämän trendin valossa. Minkälaisia jännitteitä tai kytköksiä näiden trendien välillä on?

Materiaali:

Mistä on kyse?