Verktyg
Beräknad läsningstid 2 min

Förutsägelsens djurpark

Varje utvecklingsprocess i framtiden öppnar vägar för många eventuella konsekvenser. Den arbetsmodell som är avsedd för en granskning av trendkorten hämtar material från ”förutsägelsens djurpark” och erbjuder verktyg för att förstå förändringen ur många olika perspektiv.

Författarna

Terhi Ylikoski

Expert, Förutse

Sanna Rekola

Expert, Förutse

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Publicerad

Med hjälp av trendkorten kan du mjuka upp och tänja på ditt tänkande, komma med idéer samt skapa visioner om vad framtiden skulle kunna innebära. Men vilka olika konsekvenser kan en enskild trend ge upphov till? Vad förblir enkelt obemärkt eller vad skulle kunna utgöra en överraskning? Arbetsmodellen som ger impulser till nya perspektiv erbjuder en ram för granskning av en viss trends eventuella utvecklingsprocess och konsekvenser genom att hämta material från ”förutsägelsens djurpark”. Djurfigurerna som är kända från förutsägelsens fält, såsom den svarta svanen och elefanten, har fått sällskap av nya figurer som inbjuder dig till att reflektera över trendens konsekvenser ur de mest överraskande perspektiv. Arbetsmetoden fäster uppmärksamhet vid konsekvenser som man i annat fall inte reflekterar över.  

Gör så här 

Arbetsmodellen kan användas både öga mot öga eller virtuellt. Välj ett trendkort som intresserar er och läs det i lugn och ro. Placera trendkortet så att alla kan se det och analysera trenden via de frågor som finns i arbetsmodellen. Ni kan gå igenom avsnitten i önskad ordningsföljd. Anteckna era observationer i arbetsmodellens textfält. Om ni arbetar i grupp dela slutligen era observationer med andra grupper.  

Kom ihåg att det kan vara svårt att förutse vissa konsekvenser – därför är ett öppet sinne och vilda spekulationer särskilt välkomna i samband med denna arbetsmodell.  

Material 

Ytterligare läsning  

Vad handlar det om?