Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Ennakoinnin eläintarha

Jokainen tulevaisuuden kehityskulku avaa polkuja monille mahdollisille vaikutuksille. Trendikorttien tarkasteluun tarkoitettu työpohja ammentaa ”ennakoinnin eläintarhasta” ja kannustaa tunnistamaan yllätyksiä ja avartamaan näkökulmia.

Kirjoittajat

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Trendikorttien avulla voi vetreyttää ja venyttää omaa ajatteluaan, ideoida uutta sekä visioida mitä tulevaisuus voisi olla. Mutta millaisia erilaisia vaikutuksia yksittäisellä trendillä voi olla? Mikä helposti jää huomaamatta tai mikä voisi yllättää? Erilaisia näkökulmia avartava työpohja tarjoaa kehikon tarkastella tietyn trendin mahdollisia kehityskulkuja ja vaikutuksia ”ennakoinnin eläintarhasta” ammentaen. Ennakoinnin kentältä tutut eläinhahmot kuten musta joutsen ja elefantti saavat seuraansa uusia hahmoja, jotka kutsuvat pohtimaan trendin vaikutuksia yllättävämmistäkin näkökulmista. Työskentelytapa kiinnittää huomion vaikutuksiin, jotka muuten saattaisivat jäädä katveeseen.

Tee näin

Työpohjaa voi hyödyntää kasvokkain tai virtuaalisesti. Valitkaa yksi teitä kiinnostava trendikortti ja lukekaa se rauhassa läpi. Asettakaa trendikortti kaikkien näkyville ja analysoikaa trendiä työpohjassa olevien kysymysten kautta. Voitte käydä osiot läpi haluamassanne järjestyksessä. Kirjoittakaa havaintonne ylös työpohjan tekstikenttiin tai lisätkää liimalappuja. Mikäli työskentelette ryhmissä, jakakaa lopuksi havaintonne muille ryhmille.

Pidättehän mielessä, että joitakin vaikutuksia voi olla vaikea ennakoida – siksi avoin mieli ja villi spekulointi on tämän työpohjan äärellä erityisen tervetullutta.

Materiaali

Linkkejä 

Työpohja pohjautuu löyhästi Sardarin & Sweeneyn artikkeliin The Three Tomorrows of Postnormal Times

Mikko Dufvan blogikirjoitus tulevaisuuden suunnittelusta: Pitäisikö maailman olla suunnitteluprojekti? – Sitra 

Mistä on kyse?