archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Nästa rond av arbete och utkomst

Förändringarna i arbetslivet har många effekter för samhället. Hurdana? Seuraavaera.fi bjuder på diskussionsunderlag.

Publicerad

Det har pratats mycket om att arbetet håller på att förändras. Om arbetet förändras kommer också mycket annat att förändras, som till exempel vårt antagande om en utkomst. Sitra och Demos Helsinki vill bredda diskussionen om arbetets framtid som att den även omfattar framgångsfaktorerna för framtidens välfärdsmodell i Norden.

Arbete och den utkomst arbetet ger har varit hörnstenarna i vår välfärd under flera årtionden. De har gett människorna kontinuitet och samhället stabilitet. Sysselsättningen kommer att vara oerhört viktig för samhället även i fortsättningen. Den traditionella konstellationen utmanas emellertid av förändringarna i produktionsstrukturen, olika yrken och arbetets natur.

”Det finländska samhället vilar på några grundläggande förväntningar och löften. Hittills har man i hög utsträckning kunnat lita på att utbildning ger en arbetsplats som ger en utkomst och som gör att människan är delaktig i samhället. Arbete har självfallet behövts även för att skapa en ekonomisk tillväxt och en bättre levnadsstandard”, säger forskningsdirektör Paula Laine som basar för funktionen Förutsägelse på Sitra.

”Om kopplingen mellan utbildning, sysselsättning, utkomst och ekonomisk tillväxt försvagas tidvis, kommer detta att ha många följder både för enskilda människor och för hela samhället. Det lönar sig absolut att förbereda sig för förändringarna”, understryker Laine.

Vad kommer nästa rond av välfärden att bestå av?

Den nordiska samhällsmodellen har varit en enorm framgång. Det är inget sammanträffande utan den kom till tack vare gemensamma värderingar och delade uppfattningar och visioner. Men hurdana framsteg kommer att tas i ett samhälle där arbetet förändras, tillväxten avstannar och politiken splittras? Vart är vi på väg härnäst?

I år bjuder Sitra och Demos Helsinki både på färdkost och olika tillställningar för behandlingen av dessa frågor. Webbpublikationen Nästa rond innehåller i det första skedet ett tiotals anföranden, intervjuer och sammanfattningar av arbetets och utkomstens framtid. Infallsvinklarna varierar från basinkomst till beskattningens framtid och från tolkningen av elefantgrafen till socialisering av ekonomin.

”Kopplingen mellan arbete, tillväxt och välfärd kommer att klippas av under de kommande åren och årtiondena allteftersom globaliseringen, digitaliseringen och den åldrande befolkningen förändrar det västerländska samhället. Därför måste vi utveckla nya sätt att skapa värde, utkomst och välfärd”, säger Demos Helsinkis forskningsdirektör Aleksi Neuvonen.

Sätten att utföra arbete blir mångsidigare. Även om traditionellt, avlönat arbete minskar, kommer behovet av intressant sysselsättning inte att minska. Det är sannolikt att föreställningen om människans levnadslopp i fortsättningen inte längre vilar lika starkt på ett yrke och arbete, utan på kunskaper och förmågor som man samlar och utnyttjar på olika sätt genom livet.

Trots förändringarna i världen erbjuder bägge sidorna av den politiska kartan alltjämnt lösningar vars rötter sitter djupt i det industriella lönearbetets strukturer.

”Politikernas möjligheter att garantera arbetstillfällen eller ekonomisk tillväxt är nuförtiden mer begränsade än under gångna årtionden. Människornas grundläggande behov av utkomst, delaktighet och framsteg är trots det lika verkliga som tidigare. Det vore bra att komplettera sedvanliga löften med nya lösningar som kommer att tillgodose de grundläggande behoven i framtiden”, säger Laine.

Förändringarna på 2010-talet ter sig mycket olika för olika människor, och därför behövs en bred dialog om framtiden.

Underlag för diskussioner, workshopar på olika håll i Finland

Webbpublikationen Nästa rond kompletteras under året med nya artiklar och ämnen. Tillsvidare finns det tre teman: Arbete och utkomst, Demokrati och delaktighet och Tillväxt och framsteg. Namnet på webbplatsen hänvisar till nästa rond av välfärden, dvs. de framtida framgångsfaktorerna i den nordiska samhällsmodellen.

Under år 2017 anordnar vi flera workshopar kring dessa teman både i Finland och utomlands. De första workshoparna – Rondpauserna – hålls i Kemijärvi och Joensuu i månadsskiftet mars–april. På dessa workshopar behandlas frågor om arbete och utkomst. Till evenemangen bjuder vi in en så mångsidig skara finländare som möjligt att bygga upp en gemensam tolkning av framtiden. Mer information om evenemangen publiceras senare på Sitras webbplats.

På webbplatsen Seuraavaerä.fi finns information och åsikter som underlag för framtidsdiskussionen. Följ diskussionen även på Twitter: #tulevaisuus #seuraavaerä

Vad handlar det om?