archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Seuraava erä työstä ja toimeentulosta

Työn muutoksella on monia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Millaisia? Seuraavaera.fi tarjoaa aineksia keskusteluun.

Julkaistu

Työn muutoksesta on puhuttu paljon. Jos työ muuttuu, myös moni muu asia muuttuu, kuten oletuksemme toimeentulosta. Sitra ja Demos Helsinki haluavat laajentaa keskustelua työn tulevaisuudesta pohjoismaisen hyvinvointimallin tulevaisuuden menestystekijöiden pohdintaan.

Työ ja sen kautta ansaittu toimeentulo ovat olleet hyvinvointimme tukipilareita useiden kymmenien vuosien ajan. Ne ovat tuoneet ihmisten elämään jatkuvuutta ja yhteiskuntaan vakautta. Työllisyys on yhteiskunnallemme äärimmäisen tärkeää myös jatkossa. Perinteistä asetelmaa kuitenkin haastavat  muutokset tuotannon rakenteissa, ammateissa ja työn luonteessa.

”Suomalainen yhteiskunta nojaa muutamiin perusodotuksiin ja -lupauksiin. Tähän asti on voinut pitkälti luottaa siihen, että koulutus tuo työpaikan ja työpaikka mahdollistaa toimeentulon ja yhteiskunnallisen osallisuuden. Työtä on luonnollisestikin tarvittu myös Suomen talouskasvun ja paremman elintason luomiseen”, sanoo Sitran ennakointi- ja tutkimusjohtaja Paula Laine.

”Jos yhteys koulutuksen, työllistymisen, toimeentulon ja talouskasvun välillä heikkenee, sillä on lukuisia seurauksia niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Muutoksiin kannattaa ehdottomasti varautua etukäteen”, Laine painottaa.

Mistä koostuu hyvinvoinnin seuraava erä?

Pohjoismainen yhteiskuntamalli on ollut valtava menestys. Se ei ole sattumaa, vaan yhteisten arvojen ja laajalti jaetun yhteisen vision ansiota. Mutta millaista on edistys yhteiskunnassa, jossa työ muuttuu, kasvu taittuu ja politiikka pirstaloituu? Mihin olemme menossa seuraavaksi?

Sitra ja Demos Helsinki tarjoavat tänä vuonna sekä eväitä että tilaisuuksia näiden kysymysten pohdintaan. Seuraava erä -verkkojulkaisu sisältää ensi vaiheessa yhteensä kymmenkunta puheenvuoroa, haastattelua ja kiteytystä työn ja toimeentulon tulevaisuudesta. Näkökulmat vaihtelevat perustulosta verotuksen tulevaisuuteen ja elefanttikäyrän tulkinnasta talouden sosiaalistumiseen.

”Työn, kasvun ja hyvinvoinnin yhteys murtuu tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana, kun globalisaatio, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen muuttavat länsimaisia yhteiskuntia. Näin ollen on kehitettävä uusia tapoja luoda arvoa, toimeentuloa ja hyvinvointia”, sanoo Demos Helsingin tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen.

Työn tekemisen muodot monipuolistuvat. Mielekkään tekemisen tarve ei vähene, vaikka perinteinen palkkatyö vähenisi. Onkin todennäköistä, ettei käsitys ihmisen elämänkaaresta jatkossa nojaa enää yhtä vahvasti yhteen ammattiin ja työhön, vaan osaamiseen ja kyvykkyyksiin, joita kerrytetään ja hyödynnetään monin erin tavoin läpi elämän.

Maailman muutoksesta huolimatta poliittisen kartan molemmin puolin tarjotaan edelleen ratkaisuja, joiden juuret ovat vahvasti kiinni teollisen palkkatyön rakenteissa.

”Poliitikkojen mahdollisuudet taata työpaikkoja tai talouskasvua ovat tänä päivänä rajallisemmat kuin menneinä vuosikymmeninä. Ihmisten perustarpeet toimeentulon, osallisuuden ja edistyksen osalta ovat silti yhtä todellisia kuin ennenkin. Perinteisiä lupauksia olisi hyvä täydentää uusilla ratkaisuilla, jotka vastaavat perustarpeisiin tulevaisuudessa”, Laine pohtii.

2010-luvun muutokset näyttäytyvät eri ihmisille hyvin erilaisina, joten tulevaisuudesta tarvitaan laajaa dialogia.

Sytykkeitä keskustelun pohjaksi, työpajoja eri puolilla Suomea

Seuraava erä -verkkojulkaisu täydentyy vuoden mittaan uusilla artikkeleilla ja aiheilla. Teemoja on kolme: nyt julkistettu Työ ja toimeentulo ja sitä seuraavat Demokratia ja osallisuus sekä Kasvu ja edistys. Sivuston nimi viittaa hyvinvoinnin seuraavaan erään eli pohjoismaisen yhteiskuntamallin tulevaisuuden menestystekijöihin.

Vuoden 2017 aikana järjestämme näistä teemoista useita työpajoja sekä Suomessa että ulkomailla. Ensimmäiset Erätauko-työpajat pidetään Kemijärvellä ja Joensuussa maalis-huhtikuun vaihteessa. Niissä pohditaan työn ja toimeentulon kysymyksiä. Kutsumme työpajoihin mahdollisimman monipuolisen joukon suomalaisia rakentamaan yhteistä tulkintaa tulevaisuudesta. Lisätietoja tapahtumista löytyy myöhemmin Sitran verkkosivuilta.

Seuraavaerä.fi -sivustolta löydät tietoja ja näkemyksiä tulevaisuuskeskustelun pohjaksi. Seuraa keskustelua myös Twitterissä: #tulevaisuus #seuraavaerä

Mistä on kyse?