nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Nu är det dags att skruva ner energiförbrukningen

Var och en kan hitta lämpliga sätt att skruva ner sin energiförbrukning. Delta i talkot för att energin ska räcka till åt oss alla! 

Författarna

Tuuli Hietaniemi

Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Antti Koistinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Rysslands angrepp på Ukraina har drivit Europa in i en energikris, som tar sig uttryck i form av kraftigt stigande energiräkningar. Energibesparing är ett synnerligen snabbt och effektivt sätt att underlätta energikrisen och spara pengar. 

Även finländarna har kommit bra igång med energibesparingen: enligt stamnätsföretaget Fingrid minskade elförbrukningen i september med sju procent jämfört med året innan. I Medborgarpulsen-enkäten som publicerades i september berättade nästan nio av tio finländare att de sparar energi. 

”Det är imponerande att se hur snabbt finländarna har kunnat spara energi. Den här vintern kommer att vara en hård prövning, och vi alla behövs med i talkot”, uppmuntrar Sitras överombudsman Jyrki Katainen

Sitra deltar i den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare, där människor, företag och andra organisationer uppmuntras till att spara energi genom handlingar i vardagen. 

Det uppdaterade målet med kampanjen är att få minst 95 procent av de finländska hushållen att spara energi och jämna ut elförbrukningstopparna. På lång sikt är målet en permanent minskning av energiförbrukningen. 

Genom att spara energi säkerställer man att energin i Finland räcker till och dämpar de stigande energipriserna. Det är dessutom ett konkret sätt att bekämpa risken för roterande strömavbrott. 

Det finns otaliga effektiva åtgärder, nu är det dags att ta dem i bruk 

Särskilt effektiva energisparåtgärder är att sänka inomhustemperaturen, använda varmt vatten sparsamt samt att lätta på gasen vid bilkörning. 

Det lönar sig att minska elförbrukningen särskilt under de timmar som förbrukningen är som högst, det vill säga på vardagar cirka kl. 8–10 och 16–20. 

Metoder som lämpar sig för den egna livssituationen hittas lätt på Snäppet svalare-kampanjens webbplats

Hushållen har en viktig roll i energibesparingen, men de bär inte ensamma ansvaret för talkot. Staten, företag och olika organisationer deltar också. Över 540 aktörer som förbundit sig till att vidta konkreta energiåtgärder har redan anmält sig med i kampanjen. 

Även de som ordnar kampanjen deltar i energispartalkot. Exempelvis Senatfastigheter, som ansvarar för statens fastigheter, inleder ett omfattande energisparprogram i statens lokaler. Den energimängd som ska sparas motsvarar årsförbrukningen i cirka 3 750 egnahemshus som värms med el. 

Sitra ordnar en efterlysning av idéer för energisnåla datalösningar 

Energikrisen kan å sin sida lösas med hjälp av nya databaserade lösningar. I oktober öppnar Sitra efterlysningen av idéer ”Lägre energianvändning med hjälp av data”, där man söker nya lösningar för energibesparing och för att jämna ut förbrukningstopparna och som utnyttjar öppna data eller människors och organisationers egna data. 

Målet med efterlysningen av idéer är att hitta genomförbara pilotprojekt för vilkas utveckling Sitra erbjuder finansiering. 

Även i Sitras lokaler i Gräsviken har man inlett åtgärder för att spara energi, såsom att sänka inomhustemperaturen, använda varmt vatten sparsamt och utnyttja hustekniken på ett bättre sätt, bland annat vad gäller belysning och ventilation.

Vad handlar det om?