nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Principer för en rättvis dataekonomi ger hälsovårdssektorns konkurrenskraft ett lyft

Innovationer inom hälsovårdssektorn uppstår genom samarbete, och det finns ett brett spektrum av ekosystem som utnyttjar hälsodata i Finland. När data blir allt mångsidigare förutsätter framgång också rättvisa spelregler. Sitras färska arbetspapper belyser nuläget i ekosystemen och erbjuder steg för att gå vidare.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Konkurrensen inom hälsovårdssektorn förutsätter ständiga ansträngningar, pålitlig forskning och innovationsverksamhet samt högklassiga, mångsidiga data, som hälsouppgifter, samt ett omfattande samarbete. Detta blev tydligt även under den globala covid-19-krisen.

I Finland verkar hundratals ekosystem inom hälsovårdssektorn som grundar sig på stark kompetens, delade informationsresurser samt en kultur av samarbete och tillit. Våra högklassiga register är unika källor för forsknings- och innovationsverksamhet.

För att vi ska hållas i utvecklingens spets krävs modiga reformer.

Grunden är i ordning, men snart räcker den inte till. För att vi ska hållas i utvecklingens spets krävs modiga reformer och en försökskultur i fortsättningen. Det följande utvecklingssprånget inom hälsovårdssektorn i Finland förutsätter allt mångsidigare hälsorelaterade data till exempel om motion och matkassens innehåll, med människors tillstånd. Vi behöver också nya metoder för samarbete mellan det offentliga vårdservicesystemet och hälsovårdssektorns ekosystem.

Grunden för framtidens lösningar som utnyttjar data, som avancerad analys och algoritmer som utnyttjar artificiell intelligens skapas nu. För detta behövs en möjliggörande reglering, som byggs upp på en gemensam värdegrund, och principer för en rättvis dataekonomi som stärker förtroendet för samhällsaktörer, företag och individer.

Principerna för en rättvis dataekonomi ännu inte en konkurrensfaktor i ekosystemen, men riktningen håller på att ändras.

Individens roll och ansvar ökar i utnyttjandet av egna uppgifter, när data samlas in till exempel via aktivitetsarmband och smartmobilappar. Den nya, aktiva rollen som en del av framtida ekosystem inom hälsovårdssektorn kräver att befolkningens färdigheter stärks med hjälp av kommunikation och utbildning.

Att åtgärda bristerna i den nuvarande lagstiftningen och beredningen av nya, möjliggörande lagar är en förutsättning för att stärka konkurrenskraften.

”Enligt deltagarna i Sitras workshop (på finska) är principerna för en rättvis dataekonomi ännu inte en konkurrensfaktor i ekosystemen, men riktningen håller på att ändras och de kommer att bli det inom en nära framtid. Principerna utgör goda förutsättningar för hållbar tillväxt och det nästa utvecklingssprånget i konkurrenskraften”, säger projektledare Markus Kalliola på Sitra.

Sitras färska arbetspapper (på finska, Datalähtöisten ekosysteemien tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet terveysalalla)  ger en bild av nuläget, utmaningarna och framtida behov i databaserade ekosystem inom hälsovårdssektorn. Gesund Partners producerade publikationen på uppdrag av Sitra som ett led i projektet Hälsodata 2030, där man skapar lösningar och rättvisa spelregler för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stödjer konkurrenskraften för hälsovårdssektorn i Finland.

Vad handlar det om?