Live
Terveysalan reilun ja kestävän kilpailukyvyn lähteet

Terveysalan reilun ja kestävän kilpailukyvyn lähteet

Terveysala kehittyy toimijoiden muodostamissa arvoverkostoissa, joissa kilpailukykyä kasvatetaan dataa jakamalla reiluin pelisäännöin. Tervetuloa keskustelemaan, millaisia mahdollisuuksia datalähtöiset ekosysteemit tarjoavat sekä vaikuttamaan terveysalan kilpailukykyä vauhdittavaan yhteistyöhön.

Kuva: Topias Dean, Sitra
Rekisteröidy Rekisteröitymällä saat osallistumislinkin työpajaan.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet edetä terveysdatan hyötykäytön suunnannäyttäjäksi. Suomeen voi syntyä kilpailukykyisiä datapohjaisia verkostoja, uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioekosysteemejä. Tämä vaatii tietoa, taitoa ja yhteistyötä.

Osana Terveysdata 2030 -projektia järjestämme työpajasarjan, jonka ensimmäisessä verkkotapahtumassa keskitymme terveysalan ekosysteemeihin perjantaina 15.10.2021 klo 9.00-11.00.

Työpajan tavoitteena on tunnistaa, miten voimme yhteistuumin edistää terveysalan kilpailukykyä ja vaikuttavuutta reilun datatalouden keinoin. Gesund Partnersin Sitran toimeksiannosta valmisteilla oleva työpaperi avaa terveysalan datalähtöisten ekosysteemien nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä pohjustaa työpajan keskustelua.

Työpajassa

  • kerromme Suomen terveysalan datalähtöisten ekosysteemien kilpailukyvystä ja reilun datatalouden mahdollisuuksista sekä toimenpide-ehdotuksista työpaperin pohjalta
  • keskustelemme terveysalan ekosysteemien haasteista ja haemme niihin yhdessä ratkaisuja
  • luomme yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja visiosta
  • opimme ekosysteemitoimijoiden ja asiantuntijoiden kokemuksista ja jaamme uusia näkökulmia

Työpaja on tarkoitettu terveysalan päättäjille, tutkijoille, yrityksille, rahoittajille, viranomaisille, julkisille toimijoille, järjestöille ja muille ekosysteemitoimijoille sekä aiheesta kiinnostuneille.

Tule mukaan yhteistyöhön ja ilmoittaudu työpajaan. Ilmoittautumalla saat osallistumislinkin tapahtumaan. 

Ohjelma

9.00
Terveysdatasta ja ekosysteemeistä reilua kilpailukykyä Suomelle

Markus Kalliola ja Saara Malkamäki, Sitra

9.10
Reilun datatalouden mallimaa 2030 - terveysalan ekosysteemien tunnistetut mahdollisuudet ja ehdotus tulevaisuusvisiosta

Paavo Perttula ja Ville Koiste, Gesund Partners

9.40
Työpajaosuus 1: Tulevaisuusvision kommentointi, testaus ja jalostus
10.00
Työpajaosuus 2: Millä toimilla piilevästä potentiaalista jalostetaan tulevaisuuden kestävää kilpailukykyä? Työpaperin ehdotusten priorisointi, toimintasuunnitelman työstäminen ja vastuutahojen tunnistaminen
10.40
Yhteenveto
10.50
Seuraavat askeleet kohti reilua datataloutta 2030

Saara Malkamäki, Sitra

11.00
Tilaisuus päättyy

Mikä työpajasarja?

Lue lisää

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?