Live
Terveysalan reilun ja kestävän kilpailukyvyn lähteet
Työpaja

Terveysalan reilun ja kestävän kilpailukyvyn lähteet

Terveysala kehittyy toimijoiden muodostamissa arvoverkostoissa, joissa kilpailukykyä kasvatetaan dataa jakamalla reiluin pelisäännöin. Tervetuloa keskustelemaan, millaisia mahdollisuuksia datalähtöiset ekosysteemit tarjoavat sekä vaikuttamaan terveysalan kilpailukykyä vauhdittavaan yhteistyöhön.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet edetä terveysdatan hyötykäytön suunnannäyttäjäksi. Suomeen voi syntyä kilpailukykyisiä datapohjaisia verkostoja, uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioekosysteemejä. Tämä vaatii tietoa, taitoa ja yhteistyötä.

Osana Terveysdata 2030 -projektia järjestämme työpajasarjan, jonka ensimmäisessä verkkotapahtumassa keskitymme terveysalan ekosysteemeihin perjantaina 15.10.2021 klo 9.00-11.00.

Työpajan tavoitteena on tunnistaa, miten voimme yhteistuumin edistää terveysalan kilpailukykyä ja vaikuttavuutta reilun datatalouden keinoin. Gesund Partnersin Sitran toimeksiannosta valmisteilla oleva työpaperi avaa terveysalan datalähtöisten ekosysteemien nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä pohjustaa työpajan keskustelua.

Työpajassa

  • kerromme Suomen terveysalan datalähtöisten ekosysteemien kilpailukyvystä ja reilun datatalouden mahdollisuuksista sekä toimenpide-ehdotuksista työpaperin pohjalta
  • keskustelemme terveysalan ekosysteemien haasteista ja haemme niihin yhdessä ratkaisuja
  • luomme yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja visiosta
  • opimme ekosysteemitoimijoiden ja asiantuntijoiden kokemuksista ja jaamme uusia näkökulmia

Työpaja on tarkoitettu terveysalan päättäjille, tutkijoille, yrityksille, rahoittajille, viranomaisille, julkisille toimijoille, järjestöille ja muille ekosysteemitoimijoille sekä aiheesta kiinnostuneille.

Lue työpajan yhteenveto_Terveysalan reilun ja kestävän kilpailukyvyn lähteet (PDF).

Mistä on kyse?