Live
Avoin työpajasarja: Terveysalan reilu ja kestävä kilpailukyky
Työpaja

Avoin työpajasarja: Terveysalan reilu ja kestävä kilpailukyky

Mitä mahdollisuuksia reilu datatalous antaa terveysalan ekosysteemeille? Miten viemme Suomen kilpailukykyä eteenpäin kestävästi terveysdataa hyödyntäen? Miten muodostamme yhteisen vision ja keinot, joilla visio saavutetaan? Avoin työpajasarja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa terveysalan tulevaisuuteen.

Mistä työpajoissa on kyse?

Terveysalan toimintaympäristö on murroksessa; digitalisaatio, data ja uudet liiketoimintamallit muuttavat ajatteluamme ja tapaamme tehdä yhteistyötä. Terveyskustannusten ja eliniän ennusteen noustessa terveydenhuollon tulee toimia yhä vaikuttavammin, ennaltaehkäisevästi ja yksilöllisesti.

Suomella on mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa mutta se vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Reilu datatalous, ihmislähtöisyys ja datalähtöiset ekosysteemit tuovat alalle tulevaisuuden kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Suomen terveysalan vaikuttavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, on tärkeää ymmärtää datan jakamiseen pohjautuvien ekosysteemien kehityksen nykytilaa ja haasteita, jännitteitä, hyötyjä, vahvuuksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Avoimessa työpajasarjassa keskustelemme näistä aiheista ja tunnistetuista kehityskohdista. Tavoitteena on yhdessä edistää konkreettisia ratkaisuja Suomen terveysalan ekosysteemien kehittämiseksi.

Työpajoissa

  • kehitämme yhdessä Suomen terveysalan ekosysteemien kilpailukykyä reilun datatalouden keinoin
  • jaamme osaamista ja uusia näkökulmia toisillemme
  • keskustelemme ekosysteemien haasteista ja haemme niihin ratkaisuja
  • tarjoamme reilun datatalouden osaamispääomaa ja työkaluja osallistujien käyttöön

Painopiste on dataekosysteemeissä, joissa toimijat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan jakaa ja käyttää dataa verkoston sisällä sekä edistää innovointia ja uutta liiketoimintaa. Reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti arvoa tuotetaan kaikille: ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteena on haastaa perinteisiä näkemyksiä terveysdatan hyödyntämisestä ja lisätä yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia näkökulmia, joilla päästään kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Työpajat rikastavat osallistujien näkemyksiä terveysalan datalähtöisten ekosysteemien kilpailukykytekijöistä esimerkiksi kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien avulla. Päämääränä on tiivistää yhteistyötä ja rakentaa yhteistä näkemystä Suomen terveysalan toimijoiden välillä.

Työpajasarja on tarkoitettu terveysalan päättäjille, tutkijoille, yrityksille, rahoittajille, viranomaisille, julkisille toimijoille, järjestöille ja muille ekosysteemitoimijoille sekä aiheesta kiinnostuneille.

Miksi kannattaa osallistua?

Työpajasarja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua monipuoliseen keskusteluun Suomen terveysalan tulevaisuuden menestystekijöistä datatalouden kontekstissa.

Osallistuja

  • saa olennaista, ajantasaista tietoa sekä laaja-alaisen näkemyksen terveysalan datalähtöisten ekosysteemien nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista 
  • pääsee arvioimaan, kehittämään ja luomaan yhteistä ymmärrystä Suomen terveysalan ekosysteemien tärkeimmistä pitkän aikavälin kilpailukykytekijöistä 
  • saa käyttöön ekosysteemityön ja reilun datatalouden työkaluja  
  • rikastaa näkemystään kotimaisten ja kansainvälisten käytäntöjen ja esimerkkien avulla 
  • luo kontakteja ja yhteistyösuhteita sekä oppii muiden ekosysteemitoimijoiden ja alan asiantuntijoiden näkemyksistä, jotka liittyvät datatalouden kilpailukykyyn, ekosysteemien toimintaan, terveys- ja hyvinvointidataan sekä uusiin innovaatiomahdollisuuksiin. 

Työpajojen sisältö ja toteutus

Työpajasarja koostuu useista eri työpajoista, joissa käsittelemme ajankohtaisia aiheita ekosysteemien kehittämiseksi.  

Syksyllä 2021 järjestimme kaksi verkkotyöpajaa, vuonna 2022 viisi työpajaa ja vuonna 2023 kaksi työpajaa. Työpajat ovat avoimia kaikille. 

Keskustelemme työpajasarjassa uusista reilun datatalouden liiketoimintamalleista, eettisyydestä, digitaalisista terapioista, tulevaisuusskenaarioista, omadatasta, ekosysteemien rahoituksesta ja uusista rahoitusmalleista. Aiheina nousevat esille myös pohjoismainen yhteistyö, viranomaisten rooli, ekosysteemien johtaminen ja yli sektorirajat ylittävä datan hyödyntäminen. 

Työpajaprosessia varten Sitra tekee taustaselvityksiä Suomen terveysalan datalähtöisten ekosysteemien kilpailukyvystä. 

Voit ilmoittautua työpajasarjojen kutsulistalle lähettämällä yhteystietosi sähköpostitse Sitraan osoitteella healthdata@sitra.fi.

Mistä on kyse?