uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Reilun datatalouden periaatteilla nostetta terveysalan kilpailukykyyn

Terveysalan innovaatiot syntyvät yhteistyöllä ja Suomessa onkin laaja kirjo terveysdataa hyödyntäviä ekosysteemejä. Datan käytön monipuolistuessa menestyminen edellyttää reiluja pelisääntöjä. Sitran tuore työpaperi valaisee ekosysteemien nykytilaa ja tarjoaa askeleita etenemiseen.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Teemojen ja toimintojen vastuuviestijät

Julkaistu

Kilpailu terveysalalla edellyttää jatkuvaa ponnistelua, luotettavaa tutkimusta ja innovaatiotoimintaa sekä laadukasta, monipuolista dataa, kuten terveystietoja, sekä laajaa yhteistyötä. Tämän on tehnyt näkyväksi myös maailmanlaajuinen covid-19-kriisi.

Suomessa toimii satoja terveysalan ekosysteemejä, jotka perustuvat vahvaan osaamiseen, jaetuille tietovarannoille sekä yhteistyön ja luottamuksen kulttuurille. Laadukkaat rekisterimme ovat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ainutlaatuisia lähteitä.

Kehityksen kärjessä pysyminen vaatii rohkeita uudistuksia.

Perusta on kunnossa, mutta se ei pian riitä. Kehityksen kärjessä pysyminen vaatii rohkeita uudistuksia ja kokeilukulttuuria jatkossa. Suomen terveysalan seuraava kehitysloikka edellyttää aiempaa monipuolisempaa hyvinvointiin liittyvää dataa esimerkiksi liikkumisesta ja ruokakassin sisällöstä ihmisten luvalla. Uusia keinoja tarvitaan myös julkisen sote-palvelujärjestelmän ja terveysalan ekosysteemien väliseen yhteistyöhön.

Pohja tulevaisuuden dataa hyödyntäville ratkaisuille kuten edistykselliselle analytiikalle ja tekoälyä hyödyntäville algoritmeille luodaan nyt. Tähän tarvitaan yhteiselle arvopohjalle rakentuvaa, mahdollistavaa sääntelyä ja reilun datatalouden periaatteita, jotka vahvistavat yhteiskunnallisten toimijoiden, yritysten ja yksilöiden luottamusta.

Suunta on muuttumassa ja reilun datatalouden periaatteet nousevat kilpailutekijäksi.

Yksilön rooli ja vastuu kasvavat omien tietojen hyödyntämisessä, kun dataa kertyy esimerkiksi hyvinvointirannekkeista ja älypuhelinsovelluksista. Uusi aktiivinen rooli osana terveysalan tulevaisuuden ekosysteemejä vaatii väestön valmiuksien vahvistamista viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Nykyisen lainsäädännön puutteiden korjaaminen ja uusien mahdollistavien lakien valmistelu on edellytys sille, että kilpailukyky vahvistuu.

”Sitran työpajaan osallistuneiden mukaan reilun datatalouden periaatteet eivät ole vielä kilpailutekijä ekosysteemeissä, mutta suunta on muuttumassa ja lähitulevaisuudessa ne ovat sitä. Periaatteet muodostavatkin hyvät edellytykset kestävään kasvuun ja kilpailukyvyn seuraavaan kehitysloikkaan”, sanoo projektijohtaja Markus Kalliola Sitrasta.

Sitran tuore työpaperi Datalähtöisten ekosysteemien tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet terveysalalla tarjoaa näkymän terveysalan datalähtöisten ekosysteemien nykytilaan, haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Gesund Partners tuotti julkaisun Sitran toimeksiannosta osana Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja ja reiluja pelisääntöjä maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukykyä.

Mistä on kyse?