nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Projektet Isaacus banade väg för en smidig användning av välfärdsdata i Finland

En smidigare användning av välfärdsdata skulle göra forskningen och tjänsteutvecklingen snabbare. I projektet Isaacus, som leddes av Sitra, utvecklades ett effektivt sätt att samla och dela ut välfärdsdata på ett datasäkert sätt på ett enda ställe. Beredningen fortsätter i social- och hälsovårdsministeriets regi.

Publicerad

I projektet Isaacus – Digitalt hälsonav har Sitra tillsammans med sina samarbetspartner röjt väg för en effektivare användning av välfärdsdata i Finland. Projektet beredde en operativ modell och byggde upp grunden för en central aktör, dvs. för en tillståndstjänst och ett digitalt hälsonav för välfärdsdata, som kan kombinera uppgifter från social- och hälsovården på ett effektivare sätt än i dag.

Välfärdsdata behövs för vetenskaplig forskning, utveckling av nya läkemedel och tjänster samt för ledning med hjälp av information. För närvarande är det svårt och till och med omöjligt att utnyttja data från flera olika källor.

”Det kan ta flera år att få forskningstillstånd, vilket orsakar avsevärda dröjsmål i utvecklingen av nya vårdformer. Målet med vårt projekt var att hitta en lösning på det här problemet”, beskriver projektledare Jaana Sinipuro från Sitra projektets utgångspunkter.

Nya möjligheter inom ledarskap, forskning och innovationer

Enligt planerna ska det nya digitala hälsonavets verksamhet bestå av två delar: hantering av tillstånd och begäran om information och handläggning av egentliga begäranden om information. Det digitala hälsonavets verksamhet planeras bli myndighetsledd. Tjänsten ska fungera i samarbete med olika registeransvariga och som ett gränssnitt mellan dem som behöver data och dem som producerar den.

Forskare och andra som använder data skulle kunna uträtta alla ärenden på ett och samma ställe, som erbjuder råd och handledning och en kanal för ansökan om forskningstillstånd. Uppgifterna behandlas i en datasäker miljö och de lämnas inte vidare som sådana.

Under projektet utreddes hur den nya aktören borde organiseras, vilka tjänster den borde erbjuda och vilka dess kunder är. Dessutom finansierade Sitra projekt inom vilka samarbetsorganisationerna förberedde produktionen genom att skapa element som kommer att ingå som delar i den framtida centraliserade tillståndsmyndigheten och det digitala hälsonavet.

Projektet har genomförts i ett nära samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, som berett ett lagförslag om den sekundära användningen av data om social- och hälsouppgifter på ett datasäkert sätt. Lagförslaget väntar på behandling i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Om det genomförs blir det möjligt att grunda en ny centraliserad tillståndsmyndighet och ett digitalt hälsonav.

”Den nya tjänsten skulle ge produktionen av allt högklassigare social- och hälsovårdstjänster ny fart genom att göra det lättare att leda med hjälp av information. Den skulle också skapa nya möjligheter för forskning och för inhemsk och internationell utvecklings- och innovationsverksamhet”, konstaterar Sinipuro.

Isaacus-projektets huvudsamarbetspartner var social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Business Finland och FPA samt följande organisationer som genomförde förberedande projekt för produktionen: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt VSSHP, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, Institutet för hälsa och välfärd THL, Institutet för molekylär medicin i Finland FIMM, Kuopio stad, Riksarkivet, Samarbetsnätverket för biobanker BBMRI.fi och Statistikcentralen.

Åtgärderna för att inleda verksamheten fortsätter i social- och hälsovårdsministeriets regi.

Projektets resultat presenteras i Sitras publiktion Huomisen hyvinvointia datasta (på finska). I publikationen presenteras det digitala hälsonavets struktur och de lärdomar som projektet gett. Publikationen innehåller Sitras hälsning till den som i framtiden tar ansvaret för tillstånds- och rådgivningstjänsten och för det digitala hälsonavets verksamhet. Framtidens datatjänst beskrivs för tillståndstjänstens kunder, dvs. de som använder data.

Sitras projekt Isaacus – Digital hälsonav slutförs i slutet av år 2018. Projektets avslutningsevenemang ordnades 1.11.2018, som är födelsedagen för biskop Isaacus Rothovius, som grundade folkbokföringen i Finland.

#isaacus #datagörgott

Vad handlar det om?