nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitra har valts att leda projektet mellan 29 europeiska länder som ska ge fart åt användningen av hälsouppgifter

Europeiska unionen strävar efter att underlätta säker användning av hälsouppgifter över gränserna för utvecklingen av nya behandlingsformer och läkemedel. Det gemensamma hälsodataområdet har förberetts under ledning av Sitra i ett planeringsprojekt. Den 12 oktober 2023 valde medlemsländerna Sitra att koordinera även det fortsatta arbetet.

Författare

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Det nya projektet stöder det kommande europeiska hälsodataområdet, med hjälp av vilket uppgifter är tillgängliga enligt behov för både forskning och vård av patienter, oberoende av var i Europa de är.

Utnyttjandet av hälsouppgifter i hela Europa har förberetts i det tidigare TEHDAS-samarbetsprojektet, likaså lett av Sitra. Länderna som anmält sig till samarbetet valde Sitra att leda det fortsatta arbetet efter det lyckade TEHDAS-projektet.

”Jag vill tacka medlemsländerna för deras förtroende. Valet är ett betydande erkännande för Finland och Sitras tidigare arbete i Europa. Vi är nöjda över att finländska idéer ligger i framkant vad gäller att påverka hälsobranschens utveckling i Europa. Vi fortsätter samarbetet med finländska organisationer”, säger Sitras Markus Kalliola som ledde TEHDAS-projektet.

I EU:s samarbetsprojekt begär Europeiska kommissionen att medlemsländerna utser en ansvarig organisation som deltar i projektet. Finlands social- och hälsovårdsministeriet har utnämt Sitra.

Finland och Sitra har arbetat långsiktigt för att främja utnyttjandet av hälsodata. Sitra har bland annat bidragit till uppkomsten av Finlands lag om sekundär användning.

Samarbetsprojektet som är en del av Europeiska unionens fjärde åtgärdsprogram på hälsoområdet inleds år 2024. Till arbetet har anmält sig 29 länder. Projektets totala budget är 6,7 miljoner euro, varav 60 procent betalas från EU:s budget och 40 procent bland länderna.

Åtgärdsprogrammet finansierar och stöder samarbetet mellan EU-länderna och främjar enhetliga verksamhetssätt.

Förutom Sitra deltar Institutet för hälsa och välfärd (THL), Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata — Findata, CSC, VTT och HUS-gruppen i projektet. Det är möjligt att delta i samarbetet genom att ansluta sig till den nationella expertgrupp som inrättas för uppföljning av projektet. Närmare information om andra möjligheter att delta blir tillgänglig på TEHDAS-projektets webbplats allt eftersom förberedelserna fortskrider.

Vi rekommenderar

Läs mer om tidigare TEHDAS-projekt.

publikationer

Är den europeiska hälsounionen redo för 2000-talets utmaningar? (sammanfattning)

Plock

Europeiska unionen bör fördjupa samarbetet för att främja människornas hälsa

nyheter

Användningen av europeiska hälsodata förändras i grunden under ledning av finländare

publikationer

Bättre hälsa för Europa genom att dela data (sammanfattning)

Plock

En säker användning av hälsouppgifter främjas målmedvetet i Europa

Kommentar

Nytt lagförslag om hälsodata av EU-kommissionen – vad är bra att veta?

Foto av enkäten på websidan.
Plock

Hur utnyttjas hälsouppgifter i framtiden? – svara på enkäten

Bild av den artikeln på en webbplats.
Plock

EU:s ordförandeland Frankrike ger fart åt användningen av hälsodata i Europa – Sitra är med i förtruppen

Bild av artikeln på websidan.
Plock

EU måste omvärdera förvaltningen av hälsodata

Bild av publikationen
Plock

Användningen av hälsodata behöver särskild EU-lagstiftning

Plock

Europeiskt hälsodataprojekt lockade med ett brett utbud av experter

nyheter

Ansökan till expertgrupperna i EU-finasierat hälsodataprojekt är öppen

nyheter

Sitra utsedd att samordna samarbetsprojektet för EU:s hälsoprogram

Vad handlar det om?