nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Användningen av europeiska hälsodata förändras i grunden under ledning av finländare

Nya behandlingsmetoder kan uppstå snabbare om våra hälsouppgifter är tillgängliga på ett smidigt och säkert sätt där de behövs. Denna utveckling av sömlös användning av allas hälsouppgifter har beretts i ett EU-projekt under ledning av Sitra.

Författarna

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Tjugofem europeiska länder har byggt upp gemensamma spelregler enligt vilka människornas hälsouppgifter kan utnyttjas på ett smidigt, säkert och mer omfattande sätt. Målet är att hjälpa utveckla nya läkemedel och behandlingsformer, såsom applikationer som underlättar vardagen.

Arbetet har utförts under ledning av Sitra. Det är en del av en mer omfattande helhet, det så kallade europeiska hälsodataområdet, där hälsouppgifter enligt behov är tillgängliga för både forskning och vård av patienter, oberoende av var i Europa de råkar befinna sig.

För närvarande stöter europeiska patienter, läkare, forskare och företag på flera hinder för utnyttjande av hälsouppgifter över nationsgränserna. Uppgifterna kan inte användas till fullo eller på ett säkert sätt. Det största hindret är varierande tolkningar av lagstiftningen. Praxis vad gäller insamling och behandling av hälsouppgifter varierar på grund av skillnader i de olika EU-ländernas lagstiftning.

Projektet, som leddes av Sitra och finansierades av EU och 25 länder, har visat att det finns stora skillnader i de olika EU-ländernas beredskap att påskynda användningen av hälsouppgifter för forskning och innovationer.

”Finland är ett positivt undantag, vi har försprång bland annat i den lagstiftning som styr användningen av social- och hälsouppgifter för forskning och innovationer. Detta har utnyttjats i planeringen av de europeiska spelreglerna”, berättar Sitras Markus Kalliola, projektledare för de europeiska ländernas samarbetsprojekt.

”Även Europeiska kommissionen har använt resultaten från det arbete som Sitra koordinerat för riktlinjer i lagstiftningen som just nu bereds. Smidigt utnyttjande av hälsouppgifter förutsätter att många medlemsländers och hela unionens lagstiftning klarläggs.”

Sitra blev utvald att leda den europeiska utvecklingen eftersom Sitra deltog i både utvecklingen av lagstiftning som främjar motsvarande användning av hälsouppgifter i Finland och grundandet av Findata, en myndighet som behandlar tillstånd gällande forskning av uppgifterna.

Uppgifterna tillgängliga på ett rättvist och säkert sätt

Beslut om användningen av hälsouppgifter kan fattas i respektive land av en myndighet som specialiserat sig på verksamheten – inspirerade av Finlands modell. Tillstånd att använda uppgifterna beviljas endast för bestämda ändamål. Ändå väcker ny slags användning av uppgifterna av förståeliga skäl oro över dataskydd och tillstånd. Till exempel följande frågor lyfts fram: vem får utnyttja hälsodata, utifrån vilka principer fattas besluten om användning, och hur hålls data säkert under användningen?

Projektet som leddes av Sitra utarbetade rekommendationer om säkra databehandlingsmiljöer och därtill relaterad gränsöverskridande praxis. Rekommendationerna ingår i förordningsförslaget som Europeiska kommissionen lade fram år 2022. Människornas integritetsskydd förbättras när praxis gällande delning och utnyttjande av information definieras gemensamt i Europa.

Långsiktigt påverkansarbete med EU-regleringen

Sitras mångåriga projekt är ett exempel på hur EU-regleringen kan påverkas och hur långsiktigt arbete detta kräver. Arbetet har framskridit långt: Förhandlingarna om skapandet av det europeiska hälsodataområdet pågår i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Arbetet för att bygga hälsodataområdet får fortsättning och avsikten är att det nya projektet inleds sommaren 2024. Före det kan vi förvänta oss att EU:s lagstiftningsorgan sämjas om lagstiftningen under våren 2024.

Aktuellt

Vad handlar det om?