nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra inleder omställningsförhandlingar

Jubileumsfonden för Finlands självständighet inleder omställningsförhandlingar som i stor utsträckning kommer att påverka dess verksamhet. Förhandlingarna hänför sig till förnyelsen av Sitras strategi. Finländarnas framtidshus strävar efter en effektivare och smidigare verksamhet samt att dämpa kostnadsökningen.

Publicerad

Sitra meddelade personalen om omställningsförhandlingarna 27.3.2024. Förhandlingarna inleds utifrån omstrukturering av produktion och verksamhet.

I omställningsförhandlingarna behandlas förnyelsen av Sitras ledningsmodell, operativa modell samt organisation.

Med den planerade strategiförnyelsen och tillhörande förändring av den operativa modellen strävar Sitra efter en förändring av personalens hela arbetssätt. Egentliga omställningsförhandlingar och planerade centrala förändringar i arbetsuppgifter eller arbetsvillkor riktar sig särskilt till den högre ledningen och mellanledningen.

Genom att förnya sin strategi strävar Sitra efter ökad genomslagskraft och effektivitet samt att minska kostnadsökningen på lång sikt. Sitra får mycket god respons av sina intressentgrupper om sitt arbete för framtidens framgångsrika Finland. Intressentgruppernas förväntningar på Sitras förnyelse och en effektivare och mer genomslagskraftig verksamhet har dock förändrats och ökat.

”Finlands situation och omvärld har förändrats dramatiskt under kort tid. Det är oundvikligt att Sitra förnyas så att det kan utföra sin uppgift som en drivkraft för en hållbar ekonomisk tillväxt och internationell konkurrenskraft i Finland, samt som kartläggare för framtidens utvecklingsalternativ. Med förnyelserna strävar vi efter ökad smidighet och effektivitet i Sitras verksamhet”, motiverar Sitras överombudsman Atte Jääskeläinen.

Inom Sitra har man utfört ett långsiktigt arbete för att förnya verksamheten, och utvecklingen fortsätter genom de förändringar som nu behandlas i omställningsförhandlingarna. Omställningsförhandlingarna inleds under veckan efter påsk. De pågår i åtminstone sex veckor om man inte kommer överens om annat i förhandlingarna.

För närvarande har Sitra 188 personer i anställningsförhållande, varav cirka 40 procent är experter på viss tid.

Riksdagen inrättade Sitra 1967 för att bygga framtidens framgångsrika Finland. Dess uppgift har definierats i lagen. Sitra använder inte skattemedel ur statsbudgeten. Verksamheten finansieras genom medel från placeringsmarknaden.    

Vad handlar det om?