archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitra skapar visioner för arbetet inom den offentliga förvaltningen på 2020-talet

Omvärlden förändras i en oerhört snabb takt. Hur är det möjligt att säkerställa att den offentliga förvaltningen i Finland har förmåga att förnyas? Vilka kunskaper och färdigheter kräver ledarskapet inom förvaltningen i framtiden? Och hur kan centralförvaltningen effektivt styra genomförandet och verkställandet av stora reformer?

Publicerad

Sitra söker svar på dessa frågor bland annat genom att utarbeta ett diskussionsinitiativ och lägga fram konkreta förslag på olika sätt att förnya verksamhetssätten och ledarskapet inom den offentliga förvaltningen. Målet är att förnyelsen av ledarskapet i den offentliga sektorn kan föras vidare i den nästa regeringens regeringsprogram och verkställighetsplan. Arbetet med att ta fram diskussionsalternativet får stöd av en styrgrupp där äldre rådgivaren Ritva Viljanen vid Sitra innehar posten som ordförande.

”Framtidens offentliga förvaltning arbetar i allt högre grad för samma mål. Förvaltningen borde också göras mer öppen, internationell och delaktighetsinriktad, och vi ger förslag på konkreta åtgärder för att detta ska kunna uppnås. Allt bygger på kundorientering och på att människornas rättssäkerhet säkerställs”, säger Viljanen.

Medlemmarna i styrgruppen som agerar som Sitras sparringpartner i arbetet med diskussionsinitiativet är Jouni Backman (äldre rådgivare, Sitra), Olli-Pekka Heinonen (generaldirektör, utbildningsstyrelsen), Liisa Hyssälä (äldre rådgivare, Sitra), Anna-Kaisa Ikonen (ordförande för stadsfullmäktige, Tammerfors), Kirsi Karlamaa (generaldirektör, kommunikationsverket), Mikko Kosonen (överombudsman, Sitra), Timo Laitinen (generaldirektör, statskontoret), Teemu Malmi (professor, Aalto-universitetet), Timo Reina (vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund), Matti Rihko (styrelsens ordförande), Helena Tarkka (överdirektör, finansministeriet) och Astrid Thors (vicehäradshövding). Som gruppens sekreterare fungerar projektdirektör Petri Virtanen och ledande expert Inga Nyholm.

Arbetsgruppen diskuterar de nödvändiga reformerna helhetsmässigt även om tyngdpunkten ligger på den statliga centralförvaltningens verksamhetssätt, ledning och kompetensbehov. Diskussionsinitiativet, som ska publiceras hösten 2018, tas fram i ett brett samarbete med olika intressentgrupper.

Genom de nya landskapen övergår Finland till en förvaltningsmodell med tre nivåer. Reformen har djupgående effekter på den offentliga förvaltningens helhet och ledning.

”När läget förändras betonas centralförvaltningens förmåga att förnyas kontinuerligt. Dessutom gäller det att leda en allt större grupp aktörer i en situation där den privata och offentliga verksamheten närmar sig varandra”, betonar Viljanen.

Diskussionsinitiativet är en del av arbetet på Sitras nyckelområde Ledarskap inom den offentliga sektorn. Nyckelområdet, som genomförs åren 2017–2018, stödjer reformen av den offentliga förvaltningens ledning och ledarskapskultur. Utöver arbetet med diskussionsinitiativet ordnar nyckelområdet ett omfattande utbildningsprogram för statens högsta tjänstemannaledning och främjar försök som överskrider förvaltningsgränserna.

Ytterligare information:
Ritva Viljanen, äldre rådgivare, Sitra, tfn 029 461 8478
Antti Kivelä, direktör, Sitra, tfn 040 482 7435

Vad handlar det om?