archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra visioi julkishallinnon käytäntöjä 2020-luvulle

Suomen toimintaympäristö muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia. Miten varmistetaan julkishallinnon uudistumiskyky? Millaista osaamista hallinnon johtaminen jatkossa edellyttää? Entä miten keskushallinto ohjaa tehokkaasti suurten muutosten toteutusta ja toimeenpanoa?

Julkaistu

Sitra hakee vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin laatimalla keskustelualoitteen ja konkreettisia ehdotuksia julkishallinnon toimintatapojen ja johtamisen uudistamiseksi. Tavoitteena on, että seuraavan hallituksen ohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa vietäisiin julkisen johtamisen uudistamista eteenpäin. Keskustelualoitteen toteutusta tukee ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Sitran vanhempi neuvonantaja Ritva Viljanen.

”Tulevaisuuden julkinen hallinto puhaltaa enemmän yhteen hiileen. Myös hallinnon avoimuutta, kansainvälisyyttä ja osallisuutta tulisi lisätä. Ehdotamme konkreettisia keinoja, joilla näihin päästään. Kaiken lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja ihmisten oikeusturvan takaaminen”, Viljanen sanoo.

Sitraa keskustelualoitetyössä sparraavan ohjausryhmän jäsenet ovat Jouni Backman (vanhempi neuvonantaja, Sitra), Olli-Pekka Heinonen (pääjohtaja, opetushallitus), Liisa Hyssälä (vanhempi neuvonantaja, Sitra), Anna-Kaisa Ikonen (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Tampere), Kirsi Karlamaa (pääjohtaja, viestintävirasto), Mikko Kosonen (yliasiamies, Sitra), Timo Laitinen (pääjohtaja, valtiokonttori), Teemu Malmi (professori, Aalto yliopisto), Timo Reina (varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto), Matti Rihko (hallituksen puheenjohtaja), Helena Tarkka (ylijohtaja, valtiovarainministeriö) ja Astrid Thors (varatuomari). Ryhmän sihteereinä toimivat projektijohtaja Petri Virtanen ja johtava asiantuntija Inga Nyholm.

Työryhmä tarkastelee tarvittavia uudistuksia kokonaisvaltaisesti, joskin painopiste on valtion keskushallinnon toimintatavoissa, johtamisessa ja osaamistarpeissa. Syksyllä 2018 julkistettava keskustelualoite toteutetaan laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Uusien maakuntien myötä Suomessa siirrytään kolmitasoiseen hallintomalliin. Tämäkin muutos ravistelee julkishallinnon kokonaisuutta ja johtamista merkittävästi.

”Muutosten keskellä myös keskushallinnon kyky jatkuvaan uudistumiseen korostuu. Lisäksi on kyse yhä laajemman toimijajoukon johtamisesta tilanteessa, jossa yksityinen ja julkinen toiminta lähenevät toisiaan”, Viljanen painottaa.

Keskustelualoite on osa Sitran Julkisen sektorin johtaminen -avainalueen työtä. Vuosina 2017–2018 toteutettava avainalue tukee julkishallinnon johtamisen ja johtamiskulttuurin uudistamista. Keskustelualoitteen lisäksi se järjestää valtion ylimmän virkamiesjohdon mittavan koulutusohjelman ja edistää poikkihallinnollisia kokeiluja.

Lisätietoja:
Ritva Viljanen, vanhempi neuvonantaja, Sitra, puh. 029 461 8478
Antti Kivelä, johtaja, Sitra, puh. 040 482 7435

Mistä on kyse?