nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitras styrelse föreslår en engångsinsats på 100 miljoner euro från Sitras balansräkning

Sitras styrelse föreslår som en undantagsåtgärd att man lösgör från Sitras balansräkning en engångsinsats på 100 miljoner euro som allokeras till syften enligt Sitra-lagen för en hållbar framtid i Finland.

Publicerad

Sitras styrelse föreslår som en undantagsåtgärd att man lösgör från Sitras balansräkning en engångsinsats på 100 miljoner euro som allokeras till syften enligt Sitra-lagen för en hållbar framtid i Finland.  

Sitras styrelse anser att Sitras nuvarande balansräkning möjliggör en engångsinsats på 100 miljoner. Sitras nya förvaltningsråd beslutar senare om detta då det enligt 9 § i Sitra-lagen fastställer fondens ekonomi- och verksamhetsplan för följande år. Sitras styrelse föreslår att investeringen ska genomföras stegvis. 

Sitras styrelse har diskuterat engångsinsatsens storlek i mars 2019 medan den parlamentariska arbetsgruppens arbete pågick. Då uppskattade styrelsen att storleksklassen högst skulle kunna uppgå till 100 miljoner euro. Tack vare detta kan Sitras oavhängiga verksamhet fortsätta utan att man behöver genomföra okontrollerbara nedskärningar i funktionerna. Sitras verksamhet finansieras helt från avkastningen på Sitras grundkapital. 

I sin bedömning har Sitras styrelse tagit hänsyn till den slutrapport som den parlamentariska arbetsgruppen som tillsatts av riksdagen har tagit fram. Enligt rapporten möjliggör Sitras nuvarande reglering och tillgångsbas olika sätt för förvaltningsrådet att omdirigera användningen av resurser. Dessutom har styrelsen beaktat att arbetsgruppen inte löste frågan om resurser i sin slutrapport.  

Beslutet om engångsinsatsen fattas av Sitras nya förvaltningsråd då det fastställer fondens ekonomi- och verksamhetsplan för följande år.  

Sammansättningen av Sitras förvaltningsråd är densamma som för Finlands Banks bankfullmäktige, och den bildas efter att Finlands regering har bildats. 

Mer information
Ordförande för Sitras styrelse Martti Hetemäki, +358 (295) 530 292
Sitras överombudsman Mikko Kosonen, +358 (294) 618 403
Sitras kommunikationdirektör Veera Heinonen, +358 (294) 618 505

Grundläggande information om Sitra 

  • Sitra är finländarnas framtidshus, vars mål är en rättvis och hållbar framtid – ett gott liv som levs inom ramarna för jordens bärkraft.  
  • Sitra är en offentligrättslig fond som lyder under riksdagen och som övervakas av förvaltningsrådet, som är detsamma som riksdagens bankfullmäktige. 
  • Sitras verksamhet finansieras med avkastning från fondens eget grundkapital, och årsbudgeten varierar mellan 30 och 40 miljoner euro. Sitt grundkapital har Sitra tidigare fått från staten, i praktiken från Finlands Bank. Grundkapitalets marknadsvärde uppgick i slutet av år 2018 till 776 miljoner euro. 
  • Finansministeriet tillsatte 21.12.2018 en parlamentarisk arbetsgrupp för att utvärdera Sitras lagstadgade uppgifter och förvaltning samt resursfördelning. Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport 29.3.2019. Se närmare här: Parlamentariska arbetsgruppen som utrett Sitras ställning överlämnade sin slutrapport 
  • Sitras verksamhet regleras i lagen om Sitra (1990/717), och fondens uppgifter definieras i 2 § i lagen:[Rivityskohta]Fonden har som mål att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt i ekonomin samt internationell konkurrenskraft och internationellt samarbete genom att i synnerhet verka för genomförande av sådana projekt som effektiviserar utnyttjandet av de samhällsekonomiska resurserna eller höjer forsknings- och utbildningsnivån eller i vilka utvecklingsalternativen för framtiden reds ut. 

 

Vad handlar det om?