archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras verksamhetsberättelse 2013: Hållbar välfärd skapas genom aktivt framtidsarbete

Publicerad

År 2013 var ett år av nära och resultatbringande samarbete för Sitra. Höjdpunkter var bland annat genombrottet för den nationella servicekanalen, den allmänna debatten om resursvishet bland annat tack vare experimentet med servering av överbliven mat samt Sitras comeback som anordnare av utbildning i ekonomisk politik efter en paus på närmare tio år.

I fjol präglades samhällsklimatet i Finland av den plötsliga insikten av att stora strukturella reformer är nödvändiga. Strukturella reformer i arbetslivet, social- och hälsovårdstjänsterna samt förvaltningen konstaterades vara nödvändiga för att Finland även i fortsättningen ska kunna hålla jämna steg med den globala tillväxten och utvecklingen.

Sitras speciella roll i egenskap av en oberoende organisation som är direktunderställd riksdagen ger den en utomordentlig möjlighet att agera som en katalysator för samhälleliga förändringar, utmana det rådandet läget och sätta sig på spel för både den offentliga och privata sektorn. En hållbar välfärd och konkurrenskraft gynnar alla finländare.

Ekonomiskt sett var 2013 ett framgångsrikt år för Sitra. Sitras verksamhet finansieras med avkastningen av grundkapitalet och företagsfinansieringen I fjol gav placeringstillgångarna en utmärkt avkastning på 12,4 procent. I slutet av 2013 uppgick grundkapitalets marknadsvärde till 705 miljoner euro.

I vår verksamhetsberättelse kan du läsa mer om våra resultat 2013 och om nya initiativ till vårt arbete för framtiden.