archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras verksamhetsberättelse 2014: Framtiden bygger på de beslut vi fattar i dag

För framtidsorganisationen Sitra var 2014 ett år av aktiv påverkan och omfattande samarbete.

Publicerad

För framtidsorganisationen Sitra var 2014 ett år av aktiv påverkan och omfattande samarbete. Viktiga milstolpar i det samhälleliga arbetet var bland annat att stark autentisering framskred till en proposition och till slut till en lag med Sitras starka expertstöd, att finansieringsmodellen för vårdreformen som baserar sig på likabehandling av medborgare och transparens presenterades, att den regionala resursvisheten togs upp på flera städers agenda och att Climate Leadership Council rf grundades tillsammans med industriföretag. Även utvecklingen av tillvägagångssätt för statsförvaltningen (inkl. det strategiska regeringsprogrammet) har prioriterats i Sitras framtidsarbete.

Året var en framgång för Sitra även ekonomiskt då avkastningen på placeringsförmögenheten steg till 9,3 procent.

Det finländska samhället står inför stora förändringar. Klimatförändringen, digitaliseringen samt den politiska och ekonomiska osäkerheten förändrar omvärlden i en allt snabbare takt, vilket har lett till att institutionerna, lagstiftningen och rutinerna inte vill hänga med i farten.

”Vi står inför viktiga val. Ska vi hålla fast vid det gamla eller genomföra stora reformer. Finland behöver såväl en djärv framtidsvision som beslut och ett målmedvetet genomförande av dem så att visionen kan förverkligas”, säger Mikko Kosonen, överombudsman för Sitra. ”Detta gäller alla delområden i samhället, från reformen av förvaltningen till bland annat arbetet för klimatet.”

Sitras vision för ett Finland som en förgångare för en hållbar välfärd fokuserar på finländarnas välfärd, som inte bara hänger på en konkurrenskraftig ekonomi utan också på människornas psykiska välbefinnande och ett samhälle som anpassar sig till jordens bärförmåga. För att förbättra Finlands konkurrenskraft och välfärd tar Sitra fortlöpande fram information som stöder samhälleliga beslut och experimenterar med nya operativa modeller tillsammans med sina intressenter.

Ett exempel är den holländska flaggningsmodellen för tidigt stöd för unga som Sitra lanserade i Finland med namnet Tajua Mut! Kärnan i modellen utgörs av följande fråga som personer som arbetar med unga kan ställa till dem: ”Hur kan vi hjälpa dig?”. Ett pilotprojekt för modellen pågår för närvarande i S:t Michel, Esbo och Kervo. Modellen Servicetorget som stöder äldre personers självständiga boende bygger på samma idé, dvs. den individuella situationen för dem som har behov av service. Servicetorget testas i Tammerfors, Åbo, Raumo och Björneborg. Även Sitras förslag till en finansieringsmodell för vårdreformen baserar sig på transparens och människornas valfrihet.

Som en framtidsorganisation går Sitras uppdrag ut på att bygga morgondagens Finland. Kärnan i all verksamhet är dock samarbete.

”Ingen enskild aktör kan lösa de aktuella utmaningarna, utan det behövs omfattande samarbete där var och en gör sin andel. Framtiden bygger på de beslut vi fattar i dag, men framtidsarbetet är också aktivitet ute på fältet och experiment: praktiska åtgärder, förbättringar av vardagen och även utveckling med små steg i taget”, berättar överombudsman Kosonen.

Sitras hela verksamhet finansieras med avkastningen av grundkapitalet och företagsfinansieringen. Ekonomiskt sett var 2014 ett bra år. Placeringstillgångarna gav en utmärkt avkastning på 9,3 procent, och i slutet av 2014 uppgick grundkapitalets marknadsvärde till 739 miljoner euro.

Läs mer om Sitras visioner, verksamhet och resultat:

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2014 (.pdf)
Berättelsen kan också beställas på julkaisut@sitra.fi