archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Toimintakertomus 2014: Tulevaisuus on tekoja

Vuosi 2014 oli tulevaisuusorganisaatio Sitralle aktiivisen vaikuttamisen ja laajan yhdessä tekemisen vuosi.

Julkaistu

Vuosi 2014 oli tulevaisuusorganisaatio Sitralle aktiivisen vaikuttamisen ja laajan yhdessä tekemisen vuosi. Yhteiskunnallisen työn merkittäviä saavutuksia olivat muun muassa sähköisen tunnistamisen eteneminen lakiesitykseksi ja lopulta laiksi Sitran vahvalla asiantuntijatuella, kansalaisten tasa-arvoiseen kohteluun ja läpinäkyvyyteen perustuvan sote-rahoitusmallin esitteleminen, alueellisen resurssiviisauden nouseminen usean kaupungin agendalle sekä Climate Leadership Council ry:n perustaminen yhdessä teollisuusyritysten kanssa. Myös valtionhallinnon toimintatapojen kehittäminen (ml. strateginen hallitusohjelma) on ollut vahvasti mukana Sitran tulevaisuustyössä.

Vuosi oli Sitralle myös taloudellisesti tuloksekas sijoitusomaisuuden tuoton noustessa 9,3 prosenttiin.

Suomalainen yhteiskunta on juuri nyt suurten muutosten äärellä. Ilmastonmuutos, digitalisaatio sekä poliittinen ja taloudellinen epävarmuus muuttavat ympäristöä kiihtyvällä vauhdilla, ja muutosten nopeus on johtanut siihen, että instituutiot, lainsäädäntö ja toimintatavat eivät tahdo pysyä muutoksen vauhdissa.

”Olemme tärkeiden valintojen edessä: tarraudummeko vanhaan vai teemmekö rohkeita muutoksia? Suomi tarvitsee kipeästi sekä tulevaisuuteen katsovaa visiota, että päätöksiä ja määrätietoista toimeenpanoa, jotka vievät vision maaliin saakka.”, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen painottaa. ”Tämä pätee kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, hallinnon uudistamisesta vaikkapa ilmastotalkoisiin.”

Sitran visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä nostaa keskiöön suomalaisten hyvinvoinnin, joka syntyy paitsi kilpailukykyisestä taloudesta, myös ihmisten henkisestä hyvinvoinnista ja maapallon kantokykyyn sopeutuvasta yhteiskunnasta. Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Sitra tuottaa jatkuvasti tietoa yhteiskunnallisten päätösten tueksi ja tekee sidosryhmiensä kanssa erilaisia kokeiluja uusista toimintamalleista.

Esimerkiksi Sitran Hollannista Suomeen tuoma nuorten varhaisen tuen Tajua Mut! -toimintamallin ytimessä on nuoren kanssa toimivien aikuisten kysymys: ”Miten voimme auttaa?”. Toimintamallia pilotoidaan parhaillaan Mikkelissä, Espoossa ja Keravalla. Sama perusajattelu on ikäihmisten itsenäistä asumista tukevassa Palvelutori-mallissa, jossa keskeistä on kunkin palveluntarvitsijan yksilöllinen tilanne ja tarve. Palvelutori on käytännön testissä Tampereella, Turussa, Raumalla ja Porissa. Myös Sitran ehdottama palvelupaketteihin perustuva sote-rahoitusmalli pohjaa voimansa läpinäkyvyyteen ja ihmisten valinnanvapauteen.

Sitran tehtävä tulevaisuusorganisaationa on rakentaa huomisen Suomea. Kaikessa toiminnassa keskeistä on kuitenkin yhteistyö.

”Nyt käsillä olevia haasteita mikään yksittäinen toimija ei ratkaise omin voimin, vaan aivan keskeistä on laaja yhteistyö, jossa jokainen tekee oman osansa. Tulevaisuus on tämän päivän päätöksiä, mutta tulevaisuustyö on myös aktiivista jalkatyötä: käytännön tekemistä ja kokeiluja, arkipäivän parannuksia ja myös pienin askelin eteenpäin kulkemista”, yliasiamies Kosonen sanoo.

Sitran koko toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla. Vuosi 2014 oli taloudellisesti hyvä. Sijoitusomaisuus tuotti erinomaisesti 9,3 prosenttia, ja Sitran peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2014 lopussa 739 miljoonaa euroa.

Lue lisää Sitran näkemyksistä, toiminnasta ja tuloksista:

Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 (.pdf)
Kertomuksen voi myös tilata osoitteesta julkaisut@sitra.fi

Mistä on kyse?