archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kolme uutta kaupunkia laativat tiekartan resurssiviisauden saavuttamiseksi

Forssan, Lappeenrannan ja Turun kaupungit kirkastavat tiekarttoihin resurssiviisauden tavoitetilat ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi.

Julkaistu

Tavoite jätteettömästä, päästöttömästä ja kestävästä kaupungista ei ole helppo saavuttaa. Nyt alkavassa tiekarttatyössä Forssan, Lappeenrannan ja Turun kaupungit kirkastavat resurssiviisaan kaupungin tavoitetilat vuodelle 2050 sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Noin 30-45 henkilöä paikallisista kaupunkiorganisaatiosta, korkeakouluista, yrityksistä ja kolmannelta sektorilta oli saapunut innokkaana paikalle resurssiviisauden infotilaisuuksiin, jotka järjestettiin Lappeenrannassa 18.3. ja Forssassa 25.3.

Infotilaisuudet toimivat lähtölaukauksena resurssiviisauden tiekartan laadintatyölle. Tilaisuuksissa osallistujat ideoivat uusia avauksia ja keskeisimpiä teemoja varsinaisen tiekartan laatimisen pohjaksi.

– Kyseessä on iso muutos, jota kaupunki ei voi tehdä yksin, vaan se tarvitsee mukaan asukkaat, järjestöt, yritykset ja oppilaitokset. Tiekartta ei ole vain kaupungin oma suunnitelma, vaan koko yhteisön yhteinen näkemys siitä, mihin halutaan mennä ja millä tavalla, kertoo Sitran johtava asiantuntija Lari Rajantie.

– Samalla esimerkiksi paikallisille yrityksille syntyy hyvä mahdollisuus kehittää resurssiviisaita ratkaisuja, joille on kansainvälisesti suuri tarve, Rajantie jatkaa.

Kaupunkien tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä ne eivät tuota ilmastopäästöjä eivätkä jätettä, ja ne kuluttavat luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajat huomioiden. Kehittämällä ratkaisuja, jotka auttavat alueita ympäri maailman pääsemään näihin tavoitteisiin, on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa. Ottamalla ensimmäisinä käyttöön resurssiviisaita ratkaisuja kaupungit antavat yrityksille mahdollisuuden hankkia referenssejä ja näyttöjä osaamisesta.

Kaupungeissa tehtävä tiekarttatyö kokoaa alueen osaajat eri sektoreilta yhteen, ja tämä verkosto tulee jatkossa olemaan keskeinen voimavara tiekartan toteutuksessa. Kesän alussa valmistuva tiekartta tukee kaupunkeja toimenpiteiden suunnittelemisessa resurssiviisauden tavoitteisiin pääsemiseksi.

Lappeenrannan infotilaisuudessa paikallisena vahvuutena nähtiin ennen kaikkea Lappeenrannan teknillinen yliopisto, jossa on vahvaa osaamista energia-asioissa. Lappeenranta on myös edelläkävijä aurinkoenergian hyödyntämisessä.

– Resurssiviisaan tiekartan rakentaminen voi tarjota uusia mahdollisuuksia muun muassa Lappeenrannassa vauhdilla startanneelle kaupungin, yliopiston ja ympäristöliiketoiminta-alan yritysten Green Energy Showroom -verkostolle. Toivon, että tämän työn myötä yhteiset strategiset tavoitteet koetaan kaupungissa yhä tärkeämmiksi, sanoi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

Forssan seutu on panostanut järkivihreään strategiaan jo pitkään, ja alueelle on muodostunut vahva kiertotalouden yritysten keskittymä.

– Toimimalla edelläkävijänä voimme löytää yrityksille merkittävää kilpailuetua ja viennin mahdollisuuksia sekä houkutella investointeja alueelle, sanoi Forssan kaupunginjohtaja Sami Sulkko.

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi se on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian tuotannon fossiilista energian tuotantoa suuremmaksi vuoteen 2020 mennessä. Tiekarttatyön aloittava infotilaisuus kerää alueen toimijat yhteen 20. huhtikuuta.

– Olemme saaneet esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä alennettua reippaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta kestävälle tasolle ja hiilineutraaliuteen on yhä matkaa. Resurssiviisaustyöllä tavoittelemme muun muassa uusia kiertotalouteen liittyviä ideoita, kertoo Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

Tiekarttojen työstäminen jatkuu kaupungeissa kahdella työpajalla

Huhti- ja toukokuun aikana ensimmäisessä työpajassa työstetään tiekartan osa-alueiden sisältöä eteenpäin hyödyntäen kaupunkikohtaisesti laskettuja resurssiviisaiden indikaattorien arvoja. Lisäksi kirkastetaan tavoitetilan visio ja välietapit siihen pääsemiseksi. Toisessa työpajassa laaditaan muun muassa toimenpiteille aikataulut ja vastuut.

Jyväskylän kaupunki laati resurssiviisaan tiekartan viime syksynä. Tulevan kesän alussa Jyväskylä ja kolme uutta resurssiviisaaksi kehittyvää kaupunkia esittelevät tiekarttansa toimenpiteitä 2.6. järjestettävässä Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -tilaisuudessa Jyväskylässä. Lisäksi kaupungit esittelevät tiekarttansa johdoilleen kesäkuun aikana.

Resurssiviisauden tiekartta koostuu viidestä kaistasta, joiden tavoitteet ja toimenpiteet tukevat toisiaan. Alla oleva kuva esittelee kaistat ja tavoitteet lyhyesti:

Lue lisää:

Turku, Forssa ja Lappeenranta sitoutuvat resurssiviisaustavoitteisiin (22.1.2015)

Resurssiviisauden indikaattorit (9.12.2014)

Hikinen tie kohti resurssiviisasta Jyväskylää (25.8.2014)

Mistä on kyse?