RESURSSIVIISAUS

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

JULKAISUT

julkaisut

Kestävä talous – hähmäinen tabu?

julkaisut

Nordic Green to Scale – esite

julkaisut

Kulutustottumukset ja elämäntavat edistämään kestävää hyvinvointia

julkaisut

Green to Scale -esite

julkaisut

Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?

julkaisut

Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle

julkaisut

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle

julkaisut

Kohti kokeilukulttuuria: Analyysi Jyväskylän resurssiviisaista kokeiluista strategisen kehittämisen työkaluina

julkaisut

Kaivosalan tutkimus- ja kehityshankkeet 2010-luvulla

julkaisut

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikutusarviointi sekä laajenemisvaikutukset

julkaisut

Resurssiviisaus

AJANKOHTAISTA

blogit

Kestävät toipumistoimet ajoitettava oikein

kysymys: pysyyhän kaikki mukana
artikkelit

Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Podcast

Onko ihmiskunnasta hillitsemään ilmastonmuutosta?

artikkelit

Nuoret haluavat nähdä kiertotaloutta käytännössä

Työn tulokset

Tiekartta auttaa Suomea siirtymään kiertotalouteen

Poiminnat

Helen: Sitra valitsi uusiutuvan kaukolämmön

archived

Päästöt kiveksi

archived

Miten hiilineutraalius ja tasa-arvo kytkeytyvät toisiinsa?

Poiminnat

Harri Leppänen: SSAB reducing carbon emissions

Poiminnat

Robert Rosenberg: Climate Impact Screening of Nasdaq Helsinki 2015

archived

Luonto ja hyvyys kotouttavat

archived

Valo tulee Afrikasta

uutiset

Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hiilijalanjälki laski viidenneksellä

Poiminnat

Eeva Furman: Tavoitteista toimintaan

artikkelit

Nordic Green to Scale infografiikat

Pyöriä telineessä
uutiset

Työmatkaliikku­miseen lisää kestävyyttä? Rahoitushaku vuodelle 2017 auki!

Resurssiviisaalla alueella asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin

Päättynyt avainalue (2013-2015)

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö nousee kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Keväällä 2015 toimintamallia pilotoitiin Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisauden tiekartat.

Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä jatkaa Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities), jonka ensimmäiset jäsenet ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Jatkossa verkostoon voivat hakea myös muut kunnat (lue uutinen verkostosta).

Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Sitran teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän resurssiviisasta toimenpidettä toisivat alueen talouteen noin sadan miljoonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Samalla alueen kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla vuodessa. Kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäristövaikutusten voidaan odottaa kasvavan.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi ruohonjuuritason toiminnalla, jolloin kaupungista tulee viihtyisämpi paikka asua. Osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin hanketta toteutettiin kaupunkilaisten ehdottamia käytännön kokeiluja sekä pilotteja liittyen mm. ruokahävikin vähentämiseen, liikenteeseen ja asumiseen. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, joiden kysyntä kasvaa erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Kuntien tavoitteena hiilineutraalius ja jätteettömyys

Fisu-verkoston kaupungit ja kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen, että viimeistään vuonna 2050 toiminta niiden alueilla on hiilineutraalia ja jätteetöntä, ja luonnonvarojen kulutus on maapallon kantokyvyn rajoissa. Alueiden kehitystä arvioidaan neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) hiilijalanjälki, 2) ekologinen jalanjälki, 3) materiaalihäviöt ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi. Kunnat saavat edellä listattujen mittarien laskemiseen asiantuntija-apua Fisu-verkoston palvelukeskukselta.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen aikana kehitettiin myös menetelmä alueellisten resurssivirtojen kuvaamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelemiseksi: Alueelliset resurssivirrat -malli.

Lisätietoja:

Resurssiviisaat uutiset:

Ota yhteyttä

ihmiset
Lari Rajantie
ihmiset
Laura Järvinen
Johtava asiantuntija, Luonto ja arki
ihmiset
Kirsi Pönni
Asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?