archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Turku, Forssa ja Lappeenranta sitoutuvat resurssiviisaustavoitteisiin

Julkaistu

Kolme uutta suomalaiskaupunkia lähtee mukaan resurssiviisaustyöhön. Kaupunkien tavoitteena on olla kestäviä, jätteettömiä ja hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Sitra on valinnut kolme uutta suomalaiskaupunkia resurssiviisaustyöhön. Turun, Forssan ja Lappeenrannan kanssa toteutetaan kevään aikana Elinvoimaa resurssiviisaudesta -hanke, jonka aikana kaupungit sitoutuvat rakentamaan pitkän aikavälin resurssiviisaustiekartan ja luomaan toimintatapoja, jotka säästävät luonnonvaroja, vähentävät päästöjä ja lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia. Resurssiviisaan kaupungin toimintatapoja on kehitetty vuodesta 2013 saakka yhteistyössä Jyväskylän kanssa, ja siellä työ jatkuu edelleen.

”Työtä on ollut ilo tehdä Jyväskylässä ja on hienoa, että nyt saamme mukaan myös muita suomalaiskaupunkeja, jotka ovat valmiita tekemään työtä resurssiviisauden parissa. Tämän kevään aikana työtä aloitellaan nyt valituissa kolmessa kaupungissa, mutta sen jälkeen sitä on tarkoitus jatkaa ihan kaikkien halukkaiden kaupunkien kanssa. Tavoitteena on, että kaikista Suomen kaupungeista tulisi tulevaisuudessa resurssiviisaita”, sanoo johtava asiantuntija Lari Rajantie Sitrasta.

Resurssiviisaudentavoitteita on kolme: ei jätettä, ei ilmastopäästöjä eikä ylikulutusta vaan luonnonvarojen käyttö sopeutetaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Niin sanotun ensimmäisen aallon kaupunkien valinnassa Sitra painotti vahvaa sitoutumista resurssiviisauden tavoitteisiin, riittäviä henkilöresursseja ja osaamista sekä sitä, että kaupungin muut kestävän kehityksen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät strategiat tukevat resurssiviisauden toimintamallia.

”Tulemme tekemään kaikkemme asian eteen ja mallikkaan suoriutumisemme varmistamiseksi yhteistyössä teidän ja muiden pilottikaupunkien kanssa”, sanoo kaupunginjohtaja Sami Sulkko Forssasta.

Kevään aikana kaupungeille lasketaan resurssiviisauden indikaattorit, eli päästöt, jätevirrat ja ekologinen jalanjälki, ja kaupungit laativat yhteistyössä Sitran, Suomen ympäristökeskuksen ja alan asiantuntijoiden kanssa tiekartan kohti resurssiviisaan kaupungin tavoitteita.

Sitran käynnistämää työtä on tarkoitus jatkaa perustamalla resurssiviisaille kaupungeille kansallinen koordinaattori ja palveluverkosto – ja verkostoon toivotetaan tervetulleeksi kaikki kaupunkiseudut, jotka haluavat lähteä kehittämään resurssiviisaita toimintatapoja alueellaan.

 

 

Mistä on kyse?