archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tiivis hallitusohjelma toisi tehokkuutta johtamiseen

Julkaistu

”Selkeä, strateginen ja tiivis hallitusohjelma tekisi valtionhallinnosta nykyistä tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, jonka raportti Building the Strategic and Agile State julkaistiin perjantaina. Sitra kutsui eduskuntapuolueiden johtajat keskustelemaan tuoreesta raportista.

Valtionhallinnon ei tarvitse olla hidasta, siiloihin pilkkoutunutta ja tehotonta, vaan se voi olla myös ennakoivaa, ripeää, joustavaa ja johdonmukaista, sanovat tulevaisuuden valtiojohtamisesta julkaisun kirjoittaneet Sitran yliasiamies Mikko Kosonen ja strategisen johtamisen professori Yves Doz.  Kososen ja Dozin perjantaina julkaistu Governments for the Future: Building the Strategic and Agile State paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja väittää, että ne ovat ratkaistavissa.

Nykyisellään rakenteellisia uudistuksia on useissa länsimaissa vaikea tehdä, päätöksenteko on hidasta, isot yhteiskunnalliset ongelmat hajoavat ministeriöiden väliin eikä kokonaisvastuuta niiden ratkaisemisesta kanna kukaan. Pitkäjänteisten uudistusten sijaan hallitukset keskittyvät lyhyen aikavälin sektorikohtaisiin kysymyksiin.

”Aika on ajanut nykyisen hallintorakenteemme ohi. Globaalit haasteet, kansallisvaltioiden keskinäisriippuvuus ja yhteiskunnan läpäisevät ongelmavyyhdit vaativat uudenlaista ajattelua ja otetta, jotta muutoshaasteisiin pystytään vastaamaan riittävän nopeasti ja tehokkaasti”, Kosonen sanoo.

Esimerkiksi useita maita vaivaava nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen ovat ongelmia, jotka läpäisevät monta eri sektoria, kuten koulutuksen, elinkeinopolitiikan, sosiaalipalvelut, terveydenhuollon sekä esimerkiksi kaupunkisuunnittelun. Globaaleista haasteista esimerkiksi talouspakotteet ja ilmastonmuutos edellyttävät laajaa hallinnon rajat ylittävää tehokasta yhteistyötä, jollaista on nykyisessä hallintomallissa vaikea saada aikaan.

Kososen ja Dozin mukaan uudenlaiselle hallintomallille on länsimaissa huutava tilaus: strategisesti ketterä hallinto toisi kaivattua ennakointikykyä ja ripeyttä sekä yllättävien tilanteiden hallintaan että edessä olevien suurten rakennemuutosten valmisteluun ja toteutukseen.

”Sitra on tuottanut tämän julkaisun rakentavan dialogin pohjaksi. Siinä ei tarjota mitään valmiita ratkaisuja, mutta päädytään suosittelemaan esimerkinomaisesti muutamia asioita hallinnon parantamiseksi”, Kosonen sanoo.

Building the Strategic and Agile State -julkaisussa Suomelle ehdotetaan harkittavaksi ratkaisuiksi kolmea asiaa. Ensiksikin hallitusohjelmaa ja sen laatimisprosessia kannattaisi uudistaa niin, että hallitusohjelmasta muodostuu yhteinen strateginen agenda, jossa on sovittu 3-5 kansallista prioriteettia. Ensimmäisessä vaiheessa vaalien jälkeen puolueet sopisivat hallitusohjelman isoista tavoitteista ja toisessa vaiheessa touko-elokuussa sovittaisiin strategian toteutussuunnitelmasta aikataulutavoitteineen.

Toiseksi kansallinen ennakointiprosessi kannattaa integroida tiukasti poliittiseen prosessiin ja varmistaa, että ministeriöt sitoutuvat uuden yhteisen kansallisen ennakoinnin toteutukseen.

Kolmanneksi ministeriöiden yhteistyötä tulisi lisätä nimeämällä hallitusohjelman jokaiselle prioriteetille vastuuministeri, joka vastaa asiakokonaisuuden toteutumisesta. Hänen apunaan toimisi useiden ministerien muodostama ministerivaliokunta. Pidemmällä tähtäimellä olisi raportin mukaan tehokkainta siirtyä yhtenäiseen valtioneuvostoon Ruotsin ja Skotlannin malliin. Tällöin hallinnonalojen välinen yhteistyö ja resurssien kohdentaminen helpottuisivat.

Sitra järjesti perjantaina tilaisuuden, jossa raportista keskustelivat muun muassa brittiläisen tulevaisuusorganisaation Nestan johtaja Geoff Mulgan, OECD:n asiantuntija Stéphane Jacobzone, Ruotsin pääministerikanslian päällikkö Ulrika Grönquist, valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ja EU-komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen.

”Suomea vaivaa sama kirous kuin Nokiaakin. Täällä on mennyt liian pitkään liian hyvin, jotta muutoksia esimerkiksi valtionhallinnon tehostamiseksi olisi tehty ajoissa. Nyt kilpailukyky heikkenee, julkiset menot kasvavat ja jotain pitäisi tehdä. Toisaalta Suomella on hyvä pohja rakentaa uutta perinteisten vahvuuksiensa päälle. Esimerkiksi täällä on hyvää ennakointia ja strategioita jopa liikaa. On kuitenkin vaikea toimia johdonmukaisesti, jos on 900 eri strategiaa”, Jacobzone sanoi.

Komissaari Jyrki Kataisen mielestä valtionhallinnossa pitää nyt tehdä tilaa uusille politiikan tekemisen tavoille käytännössä:

”Kyse on asennemuutoksesta. Yliopistouudistuksen sivutuotteena syntyi Start-up Sauna, joka sai aikaan oikean start-up-yritysten buumin Suomessa. Se ei syntynyt regulaation kautta, vaan siksi että ihmiset innostuivat tekemään yhdessä. Meidän pitäisikin antaa Suomessa entistä enemmän tilaa kokeiluille ja uusien asioiden yrittämiselle.”

Tilaisuudessa myös eduskuntapuolueiden edustajat kommentoivat raporttia. Puoluejohtajien keskusteluun sovellettiin niin sanottua Chatham House -sääntöä, jonka mukaan esitettyä tietoa saa vapaasti käyttää, kunhan puheita ei yhdistetä tiettyihin henkilöihin. Raportti sai puolueiden edustajilta myönteisen vastaanoton, ja erityisesti hallitusohjelman uudistamista kannatettiin.

”Sitran rooli tulevaisuusorganisaationa on käytännön hankkeiden toteuttamisen lisäksi haastaa suomalaista yhteiskuntaa, tutkia yhteiskunnallisen kehittämisen vaihtoehtoja ja tarjota mahdollisuuksia keskusteluun”, Kosonen sanoo.

Lisätietoja:

Mikko Kosonen yliasiamies, Sitra
p. 029 461 8403

Veera Heinonen viestintäjohtaja, Sitra
p. 050 372 5244

Governments for the Future: Building the Strategic and Agile State on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Mistä on kyse?