nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Styrelsen lade fram ett förslag på ändringar i Sitras förvaltningsstruktur

Styrelsen har lagt fram ett förslag på revidering av den lag som reglerar Sitras verksamhet. Förslaget baserar sig på slutrapporten av den parlamentariska arbetsgrupp som avslutade sitt arbete i mars 2019.

Författare

Publicerad

De föreslagna ändringarna i ett nötskal:

  1. Sitras förvaltningsråd förnyas och görs mer representativt. Sitras förvaltningsråd är i dagsläget detsamma som Finlands Banks bankfullmäktige. Avsikten är nu att inrätta ett separat förvaltningsråd som är parlamentariskt och alltså består av representanter för alla riksdagspartier.
  2. Regleringen av sammansättningen av Sitras styrelse och valet av styrelseledamöterna ändras. Enligt den nuvarande lagen består Sitras styrelse av sex ledamöter och ska åtminstone bestå av representanter för finansministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Enligt förslaget bör styrelsens sammansättning motsvara de gällande kraven på expertis och anpassas till tyngdpunkterna i Sitras verksamhet. Också ministerierepresentanterna kunde väljas från de ministerier inom vars verksamhetsområden Sitra i det aktuella läget agerar.
  3. Sitras förvaltnings- och ledningssystem görs tydligare. Förslaget preciserar de uppgifter och roller som Sitras överombudsman, styrelse och förvaltningsråd har. Överombudsmannen är enligt förslaget inte längre styrelseledamot utan leds och övervakas av styrelsen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer:

Finansministeriets meddelande: Ändringar föreslås i Sitras förvaltningsstruktur
Mer information om projektets framskridande: finansministeriets projektsida
Den parlamentariska arbetsgruppens slutrapport

Vad handlar det om?