Kuva: Minna Hemmilä, Sitra

Julkaistu 24.10.2019

Hallitus antoi esityksen Sitran hallintorakenteen muutoksista

Hallitus on antanut esityksen muuttaa Sitrasta annettua lakia. Esitys perustuu maaliskuussa 2019 työnsä päättäneen parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Jenni Sarolahti
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Jenni Sarolahti on pitkänlinjan sitralainen viestijä, joka hanskaa viestinnän strategiasta toteutukseen. Tällä hetkellä Jenni vastaa Sitran juhlavuosihankkeiden viestinnästä, toimintakertomuksesta sekä monista muista koko taloa koskevista viestintähankkeista.

Esitetyt muutokset lyhyesti:

  1. Sitran hallintoneuvosto uudistetaan ja sen edustuksellisuutta laajennetaan. Sitran hallintoneuvosto on tällä hetkellä sama kuin Suomen Pankin pankkivaltuusto. Nyt Sitralle olisi tarkoitus perustaa oma, parlamentaarisesti eli kaikista eduskuntapuolueista koottu hallintoneuvosto.
  2. Sitran hallituksen kokoonpanon sääntelyä ja valintamenettelyä muutetaan. Nykyisen lain mukaan Sitran hallitus on kuusijäseninen ja siinä on oltava ainakin valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustus. Esityksessä hallituksen kokoonpanon tulisi vastata kulloinkin tarvittavaa asiantuntemusta sekä mukailla Sitran toiminnan painopisteitä. Myös ministeriöiden edustus olisi mahdollista valita niistä ministeriöistä, joiden toimialoilla Sitra sillä hetkellä toimii.
  3. Sitran hallinto- ja johtamisjärjestelmää selkiytetään. Esitys täsmentää Sitran yliasiamiehen, hallituksen ja hallintoneuvoston rooleja sekä tehtäviä. Yliasiamies ei ole esityksen mukaan enää hallituksen jäsen, vaan hallituksen johdon ja valvonnan alainen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Lue lisää:

Mistä on kyse?