nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi inleds

Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra utmanar alla Finlands kommuner att tävla om titeln årets kommun inom cirkulär ekonomi. Tävlingens vinnare offentliggörs på Kommunmarknaden den 12 september.

Publicerad

Undervisar man i cirkulär ekonomi i grundskolorna i din kommun, delas överbliven mat ut till kommuninvånarna, utnyttjas överbliven mark i byggandet eller är lösningarna inom cirkulär ekonomi ett av kriterierna i offentliga upphandlingar? Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra utmanar alla Finlands kommuner att tävla om titeln årets kommun inom cirkulär ekonomi. Tävlingens vinnare offentliggörs på Kommunmarknaden den 12 september.

”Kommunerna är centrala aktörer i övergången till ett resursklokt samhälle. I sin verksamhet och sina investeringar kan kommunerna utveckla lösningar som stödjer cirkulär ekonomi och främja driftsättningen av dem”, säger gruppchef Tuuli Myllymaa från SYKE.

Inom cirkulär ekonomi effektiviseras och minskas användningen av naturresurser, utnyttjas olika tjänster på ett mångsidigt sätt samt minimeras material- och energisvinnet. Med hjälp av cirkulär ekonomi får kommunerna en möjlighet att erbjuda sina invånare tjänster och välbefinnande på ett hållbart sätt.

”Inom kommunens alla sektorer fattas beslut som har direkta eller indirekta effekter på användningen av naturresurser och på klimatutsläppen. På Kommunförbundet vill vi stödja kommunerna i produktionen och utvecklingen av resurseffektiva och energisparande tjänster. Kommunerna har en viktig uppgift även i att öka kommuninvånarnas miljömedvetenhet”, berättar Kommunförbundets miljöchef Miira Riipinen.

”Vi hoppas att tävlingen ska inspirera till lokala gärningar inom cirkulär ekonomi och lyfta fram inspirerande gärningar, som har gjorts runt om i Finland och som även övriga kommuner kan ta modell av. På vägkartan för cirkulär ekonomi har kommunerna identifierats som en av de viktigaste nyckelspelarna som gör det möjligt för Finland att övergå till en mer hållbar ekonomi”, tillägger Sitras expert Laura Järvinen.

I tävlingen bedömer och poängsätter experter från Kommunförbundet, SYKE och Sitra kommunens engagemang i cirkulär ekonomi ur flera olika synvinklar. Det som undersöks är främjandet av cirkulär ekonomi inom ekonomi, miljö och välbefinnande. Därtill bedöms effektiviteten, skalbarheten och innovationsgraden hos kommunens åtgärder för cirkulär ekonomi.

Tävlingen pågår under perioden 2 maj–14 juni 2019. Tävlingens vinnare offentliggörs på Kommunmarknaden den 12 september 2019 i Helsingfors. De tre finalistkommunerna får presentera sina resultat på Kommunmarknadens populäraste evenemang.  Den vinnande kommunen får sparring inom kommunikation av experter inom branschen samt synlighet i arrangörernas kommunikation.  Med hjälp av sparringen kan kommunen öka sin dragningskraft i egenskap av föregångare inom cirkulär ekonomi gentemot nuvarande eller blivande kommuninvånare samt regionens företag.

Tävlingen är en fortsättning på listan Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi som har sammanställts av Sitra och är en av åtgärderna på Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi.

Tävlingens webbplats: kuntaliitto.fi/kiertotalouskunta

Vad handlar det om?