nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Valboten får unga att engagera sig i politiken

Valboten som skapats av Yle Kioski, forskningsprojektet All Youth och Sitra väcker diskussion om ungas engagemang i politiken under riksdagsvalet.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Yle Kioski har publicerat en valrobot, Valboten, som riktar sig till 18–22-åringar och fungerar som en chattbot. Valboten är Yle Kioskis, forskningsprojektet All Youths och Sitras gemensamma projekt. Målet med den är öka ungas valdeltagande samt förståelsen av val och politik.

Valboten är kanske bland de första valrobotarna som fungerar som en chattbot i världen.

”Politiken vill ha mer diskussion om själva politiken. Yle Kioski vill inte ha något att göra med diagramjournalism, utan vi försöker kommunicera om sådana ämnen och teman som styrs av det politiska beslutsfattandet.  Vi tror på en revolution bland de unga röstarna och vill hjälpa till!”, berättar Emmi Nuorgram, projektchef för Valboten.

Valdeltagandet bland personer under 26 år i det senaste valet i Finland var 47 procent. De ungas misstro gentemot politiken och frustration med den har ökat, vilket syns som såväl lågt valdeltagande som samhällskritiken. Detta kan rubba balansen i samhället och kan även ha negativa effekter på den hållbara utvecklingen. Unga är även mer redo än andra att överföra regeringens beslutanderätt till experter.

”Valboten som skapats och genomförts i samarbete med unga och olika aktörer är ett resurseffektivt sätt att utvecklaen ny slags digital genom vilken man kan öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka”, kommenterar Veera Heinonen, kommunikationschef vid Sitra.

Valboten finns till för unga röstare på Yle Kioskis kanaler fram till riksdagsvalet. Diskutera valboten på adressen vaalibotti.yle.fi

Vad handlar det om?