archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Verktyg för social- och hälsovårdens ledarskap utvecklas i Tammerfors

Reformen av social- och hälsovården ändrar på ledarskapet. I fortsättningen produceras tjänsterna kundnära i nätverk bestående av flera aktörer. För att behärska helheten krävs nya redskap, som nu har börjat utvecklas i Birkaland.

Publicerad

Framtidens social- och hälsovårdstjänster produceras i nätverk som består av den offentliga, privata och organisationssektorn. Beaktandet av kundens behov blir centralt i tjänsterna. De som arrangerar social- och hälsovårdstjänster förutsätts ha ett nytt slags ledarskap, upphandlingskunnande och kunna utvärdera tjänsternas effekter samt ha praktiska verktyg.

I Birkaland förbereds ändringen i projektet Pirkanmaa2019. Bland annat håller man redan på att bereda hälsotjänsternas alliansmodell och försöket inleds våren 2018. Tammerfors stad, Sitra, Birkalands förbund och Tays Hjärtsjukhus har börjat sammanställa en handbok i ledarskap avsedd för de som arrangerar social- och hälsovårdstjänster.

Sitras mål är att skaffa erfarenheter och information om hurdan inverkan nya verksamhetsmodeller och verktyg har. Erfarenheterna bedöms och goda modeller delas vidare till de övriga aktörerna.

”I projekten i Tammerfors prövar vi inom primär- och specialsjukvården på den alliansmodell som är bekant från andra branscher. Nya verksamhetssätt i en miljö med flera producenter är särskilt intressanta och genom försök får vi värdefull information om hur de fungerar. Lärdomarna sammanställs i en handbok som kan utnyttjas av alla aktörer”, säger ledande expert Kimmo Haahkola på Sitra.

Läs mer i meddelandet från Tammerfors stad (på finska).

Vad handlar det om?