nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Vi söker genomslagskraftiga finländska företag inom cirkulär ekonomi till listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1

Känner du till ett intressant företag inom cirkulär ekonomi? Berätta för oss!

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Sitras populära lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi fortsätter. Vi söker nu nya föregångare med potential att skala upp sin verksamhet så att den får ännu större genomslag till den nya listan, De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1.

Cirka 30–40 företag väljs till listan. Företag kan ansöka om att medverka i listan fram till 16.4 med ett webbformulär. Vem som helst får också tipsa om intressanta företag till listan med samma formulär.

”Vi får ofta frågan vad affärsverksamhet enligt cirkulär ekonomi innebär i praktiken. Nu söker vi svar på det. Den nya listan presenterar de intressantaste företagen inom cirkulär ekonomi just nu”, säger Marleena Ahonen, expert inom cirkulär ekonomi på Sitra.

Sitras lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi har fungerat sedan 2017. Under denna tid har cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi vuxit från försök i enstaka banbrytande företag till lönsam affärsverksamhet.

Den första upplagan av De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi hade 19 företag, och under åren har över hundra finländska företag som sysslar med cirkulär ekonomi tagits upp på listan. Listan har använts av investerare, jobbsökande, lärare, journalister och många andra.

Vi söker företag som genomför olika slags cirkulära affärsmodeller till den nya listan. Cirkulära affärsmodeller är produkt som tjänst, förnybarhet, delningsplattformar, förlängning av produktlivscykeln samt resurseffektivitet och återvinning.

”Vi vet redan nu att det finns finländska företag med potential att lösa den globala hållbarhetskrisen. Genom lösningar inom cirkulär ekonomi kan vi spara naturresurser, vilket hjälper att minska utsläppen och också bromsa in naturförlusten”, fortsätter Ahonen.

Företagen som tas upp på listan väljs av en expertjury bestående av experter på Sitra och andra oberoende experter inom cirkulär ekonomi. Ansökan till listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1 pågår fram till 16.4.

Vi har sammanställt frågor om listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1.

Vad handlar det om?