nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Vilka skapar förändring i Finland och vad behöver de? Nu finns finländska förändringsaktörer utritade på kartan

Kartläggningen av förändringsaktörer (Changemaker mapping) utförd av världens största nätverk för sociala entreprenörer och förändringsaktörer Ashoka har slutförts i Finland. Den digitala kartan sammanställer organisationer, sammanslutningar och påverkare som driver samhällelig förändring samt deras kopplingar.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Framtiden sker inte, den skapas. För att förändringar ska uppstå måste någon se problemet, utveckla en lösning och få andra involverade. Kartläggningen Finnish Changemaker map visar finländska organisationer och sammanslutningar som skapar förändring på en gemensam karta, åskådliggör kopplingar och beskriver trender.

Utöver i den digitala kartan har observationerna av de 50 intervjuade och 86 svarande i webbenkäten sammanställts som en serie rekommendationer i rapporten Health check of the Finnish changemaker landscape.

I kartläggningen presenteras förändringsaktörer inom tre olika kategorier:

  1. Social entreprenör eller förändringsaktör. En social entreprenör eller förändringsaktör är en person som grundat ett företag eller en organisation som har till uppgift att lösa ett problem i samhället på ett innovativt eller företagsamt sätt. En social entreprenör eller förändringsaktör inspirerar och kopplar in även andra i förändringen.
  2. Ung förändringsaktör. En 16–25 år gammal förändringsaktör har trots sin unga ålder identifierat en samhällelig utmaning och skridit till verket. En ung förändringsaktör engagerar även gemenskapens personer I förändringen
  3. Förändringsaktör-initiativ eller nätverk. Ett initiativ eller nätverk kan vara till exempel ett projekt mellan två eller flera organisationer, där det primära målet är ett samhälleligt och socialt genomslag.

Kartläggningen baserar sig på en s.k. snöbollseffekt, där de som deltog i enkäten och intervjun rekommenderade följande deltagare. De som deltog i kartläggningen hade också noggranna kriterier: etablering*, samhälleligt mål, gemensamma aktiviteter, skalbarhet samt öppenhet och samarbete. Fokus i kartan ligger dock inte på enskilda personer eller en lista med intervjuade, utan på att försöka identifiera vilka utmaningar och behov som förändringsaktörerna har.

Kartläggningen utfördes i slutet av 2020 av Ashoka Nordic. Ashoka, grundat 1980, är världens största nätverk av sociala entreprenörer och förändringsaktörer.

*I fråga om unga förändringsaktörer och initiativ/nätverk tillämpas detta kriterium lite annorlunda

Vad handlar det om?