uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Mitkä tahot Suomessa tekevät muutosta ja mitä ne tarvitsevat? Suomalaiset muutoksentekijät on nyt piirretty kartalle

Maailman laajimman yhteiskunnallisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden verkoston Ashokan muutoksentekijöiden kartoitus (Changemaker mapping) on saatu Suomessa valmiiksi. Digitaalinen kartta kokoaa yhteen yhteiskunnallista muutosta ajavia organisaatioita, yhteisöjä ja vaikuttajia sekä heidän yhteyksiään.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään. Jotta muutoksia syntyy, jonkun on nähtävä ongelma, kehitettävä ratkaisu ja saatava muut mukaan. Finnish Changemaker Map -kartoitus nostaa suomalaiset muutoksentekijäorganisaatiot ja -yhteisöt yhteiselle kartalle, havainnollista yhteyksiä ja kuvaa trendejä.

Digitaalisen kartan lisäksi 50 haastatellun ja 86 verkkokyselyyn vastanneiden huomiot on koottu sarjaksi suosituksia Health check of the Finnish changemaker landscape -raporttiin.

Kartoituksessa esitetään muutoksentekijöitä kolmessa kategoriassa:

  1. Yhteiskunnallinen yrittäjä tai muutoksentekijä. Yhteiskunnallinen yrittäjä tai muutoksentekijä on henkilö, joka on laittanut pystyyn yrityksen tai organisaation, jonka tehtävänä on ratkoa yhteiskunnallista ongelmaa innovatiivisella ja yrittäjähenkisellä tavalla. Yhteiskunnallinen yrittäjä tai muutoksentekijä innostaa ja kytkee muitakin muutokseen.
  2. Nuori muutoksentekijä. 16–25-vuotias nuori muutoksentekijä on nuoresta iästään huolimatta tunnistanut yhteiskunnallisen haasteen ja tarttunut toimeen. Nuori muutoksentekijä sitouttaa innostuksellaan muutakin yhteisöään mukaan muutokseen.
  3. Muutoksentekijä-aloite tai -verkosto. Aloite tai verkosto voi olla esimerkiksi kahden tai useamman organisaation yhteistoiminnallinen hanke, jonka ykköstavoitteena on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikuttavuus.

Kartoitus perustuu ns. lumipallometodiin, jossa kyselyyn ja haastatteluun osallistuneet suosittelivat seuraavaa osallistujaa. Kartoitukseen osallistujille oli myös tarkat kriteerit: vakiintuneisuus*, yhteiskunnallinen tavoite, yhdessä tekeminen, skaalaus ja avoimuus ja yhteistyö. Kartassa ei kuitenkaan keskitytä yksittäisiin henkilöihin tai listata haastateltuja, vaan pyritään tunnistamaan muutoksentekijöiden kohtaamia haasteita ja tarpeita.

Kartoituksen toteutti loppuvuodesta 2020 Ashoka Nordic. Ashoka on 1980 perustettu maailman laajin yhteiskunnallisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden verkosto.

*Nuorten muutoksentekijöiden ja aloitteiden/verkostojen kohdalla tätä kriteeriä sovelletaan hieman eri tavalla

 

Mistä on kyse?