nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

WCEF2019 främjar en mera rättvis och inkluderande cirkulär ekonomi

Den finska innovationsfonden Sitra är besluten att tillsammans med sina samarbetspartner höja den cirkulära ekonomin till en ny nivå på World Circular Economy Forum 2019, som äger rum den 3–5 juni i Helsingfors. Forumets målsättning är att föra den globala cirkulära ekonomin vidare in i nästa fas så att den avspeglar sådana nordiska värderingar som social jämlikhet och naturvård. Därmed blir den cirkulära ekonomin mera rättvis och inkluderande och gagnar både rika och fattiga.

Författare

Publicerad

Efter det framgångsrika World Circular Economy Forum-evenemanget i Yokohama i oktober i fjol, där Finland och Japan förband sig vid att främja cirkulär ekonomi under sina respektive perioder som ordförandeland i EU och G20, offentliggjorde Sitra tidpunkten för det tredje WCEF-evenemanget. WCEF2019 ordnas i Finlands huvudstad den 3–5 juni. Evenemanget ordnas inför Finlands ordförandeskap för Europeiska unionens råd i juli–december 2019. 

”Bra lösningar för cirkulär ekonomi har kunnat identifieras över hela världen och nu måste vi få dem att expandera”, säger Mari Pantsar, direktör för verksamheten för kolneutral cirkulär ekonomi på Sitra. ”Detta innebär att öka investeringarna i företag inom cirkulär ekonomi, att sprida och införa ny teknik och att märkbart ändra de regelgivande ramarna för att göra det möjligt för den cirkulära ekonomin att blomstra.” 

Tonvikt på nästa fas inom den cirkulär ekonomin 

Evenemanget, som är årets milstolpe, kommer starkt att fokusera på den följande fasen i den cirkulära ekonomin och på att försnabba övergången. Exempel på teman inom cirkulär ekonomi som kommer att behandlas under evenemanget är skapande av förutsättningar för gynnsam företagsmiljö, mobilisering av finansieringen, utbildning samt internationell handel med cirkulära varor och tjänster. 

WCEF2019 har äran att meddela att några av världens ledande företagsledare, policyskapare och forskare kommer att tala vid evenemanget. Dessa är t.ex. (situation 21. januari) Kristalina Georgieva, Världsbankens verkställande direktör, Flemming Besenbacher, ordförande i Carlsberg-stiftelsen, Kate Daly, direktör på Closed Loop Partners, Jamie Butterworth, partner på Circularity CapitalHans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns (EEA) verkställande direktör och Mari Pantsar, direktör på Sitra. 

Forumet för samman ungefär 2 000 inflytelserika personer från hela världen i fråga om cirkulär ekonomi för att ta del av bästa praxis och försnabba övergången till en global cirkulär ekonomi. WCEF ordnas i samarbete med Världsbanken, FN:s miljöprogram, Europeiska investeringsbanken, Nordic Innovation och Europeiska miljöbyrån (EEA). The World Circular Economy Forum utforskar hur företag kan anta nya möjligheter och få konkurrensfördelar genom lösningar inom cirkulär ekonomi och hur en cirkulär ekonomi bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. 

Den finska innovationsfonden Sitra ordnar WCEF2019 tillsammans med Climate-KIC, Ellen MacArthur Foundation, Europeiska kommissionen, Europeiska miljöbyrån (EEA), Europeiska investeringsbanken, Nordic Innovation, FN:s miljöprogram, Världsbanken samt jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och utrikesministeriet i Finland. 

Cirkulär ekonomi och World Circular Economy Forum 

  • World Circular Economy Forum ordnades första gången i Helsingfors år 2017 och sammanförde då 1 600 deltagare från nästan 100 länder. I oktober 2018 stod finska innovationsfonden Sitra och miljöministeriet i Japan tillsammans värd för evenemanget i Yokohama i Japan. År 2020 kommer World Circular Economy Forum att ordnas i Kanada. 
  • WCEF utforskar hur företag kan anta nya möjligheter och få konkurrensfördelar genom lösningar inom cirkulär ekonomi och hur en cirkulär ekonomi bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. 
  • Cirkulär ekonomi strävar efter ekonomisk tillväxt genom nya hållbara affärsmodeller och är det nya paradigmet för affärsverksamhet. Den cirkulära ekonomin kunde generera ökad ekonomisk avkastning till ett värde av 4,5 biljoner US-dollar framtill år 2030, enligt ny forskning av Accenture (NYCE: ACN), som identifierar modeller för cirkulär ekonomi i syfte att underlätta frikopplingen av ekonomisk tillväxt från utnyttjandet av naturresurser samtidigt som större konkurrenskraft eftersträvas. 
  • Den finska innovationsfonden Sitra utnämndes till den främsta organisationen som verkar som drivkraft för den cirkulära ekonomin inom den offentliga sektorn i världen, när Sitra vann kategorin för den offentliga sektorn i The Circulars-tävlingen 2018 för sitt banbrytande arbete för att påskynda den globala övergången till cirkulär ekonomi: www.sitra.fi/en/news/sitra-honoured-leading-driver-circular-economy-can-world-learn-finland/. 

Läs mer på  www.wcef2019.com och delta i diskussionen online på Twitter, Facebook och Instagram @SitraFund och med hashtaggen #WCEF2019. Sessionerna under WCEF streamas direkt på www.wcef2019.com. Mer information om digitalt deltagande kommer att finnas på webbplatsen närmare evenemanget.  

Pressackrediteringen för WCEF2019 öppnas under våren 2019 på www.sitra.fi/en/articles/wcef-media/ 

Pressfoton från evenemanget ifjol i Yokohama i Japan finns här:  www.flickr.com/photos/140833168@N04/sets/72157694472787670/ 

Vad handlar det om?