nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

WCEF2020 ordnas i Toronto nästa höst

Författare

Tuula Sjöstedt

Communications and Public Affairs Lead

Publicerad

Nästa höst kommer globala aktörer som påverkar den cirkulära ekonomin att samlas i Kanada då World Circular Economy Forum för första gången ordnas i Amerika. Forumet WCEF2020, som redan ordnas för fjärde gången i rad, hålls i Toronto den 29 september–1 oktober 2020. Det globala forumet om cirkulär ekonomi som grundats av Sitra är årets största internationella evenemang inom cirkulär ekonomi.

Kanada och Finland förenas utöver av ishockey och sitt nordliga läge även av en oro över klimatförändringen och sitt engagemang för målen i Parisavtalet. Finland har det ambitiösa målet att bli kolneutralt före 2035. För att nå målet förutsätts modiga reformer, varav en av de viktigaste är övergången från en traditionell, lineär ekonomi till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi.

Kanadas nya miljö- och klimatförändringsminister Jonathan Wilkinson offentliggjorde i dag tid och plats för WCEF2020 tillsammans med Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Kanadas miljöministerium (Environment and Climate Change Canada) och Sitra, i samarbete med finländska ministerier, står värdar för evenemanget WCEF2020.

I arrangemangen kring evenemanget medverkar även Circular Economy Leadership Coalition, Ellen MacArthur Foundation, Europeiska kommissionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), nätverket PACE som främjar cirkulär ekonomi (Platform for Accelerating the Circular Economy), FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Program) och WSBCD (World Council for Sustainable Business Development).
KOLLA VEM SOM ÄR MED I ECCC:s MEDDELANDE

”Toronto är en utmärkt plats för evenemanget World Circular Economy Forum 2020. Det faktum att vi för första gången får vara värd för detta globala evenemang kring cirkulär ekonomi visar att Kanada är på god väg mot en cirkulär ekonomi och håller på att utveckla renare och mer hållbara lösningar,” säger minister Wilkinson.

Företag världen över utvecklar innovativa lösningar som bidrar till att förlänga produkters livscykel och minska mängden avfall som hamnar på avstjälpningsplatser. Dessa företag som är föregångare inom cirkulär ekonomi iakttar ett verksamhetssätt där återvinning, återanvändning och reparation av material beaktas redan i planeringen av produkterna och processerna.

“Den cirkulära ekonomin ger Kanadas naturresurssektorer enorma möjligheter att skapa arbetsplatser och samtidigt minska mängden avfall. Detta forum uppmuntrar oss att tillsammans med våra samarbetspartner sträva mot en mer hållbar, koldioxidsnål och konkurrenskraftig ekonomi,” konstaterar Kanadas naturresursminister Seamus O´Regan, som också deltog i lanseringsevenemanget.

Finländska företag är föregångare när det handlar om kunskaper om cirkulär ekonomi. I Kanada finns ett särskilt intresse för lösningar som anknyter till skogsindustri och gruvverksamhet samt utnyttjande av avfall och sidoströmmar. Minister Skinnari befinner sig för närvarande i Kanada med en företagsdelegation från Team Finland för att främja exporten för finländska företag inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Business Finland öppnade nyligen ett kontor i Toronto.

Det globala forumet om cirkulär ekonomi WCEF är ett globalt evenemang som varje år sammanför beslutsfattare, påverkare och övriga aktörer inom cirkulär ekonomi i syfte att presentera världens bästa lösningar inom cirkulär ekonomi. Under forumet diskuteras nya modeller för affärsverksamhet med hjälp av vilka utnyttjandet av naturresurser kan effektiviseras samtidigt som mängden avfall och föroreningar hålls så liten som möjligt. På så sätt påskyndas övergången mot en ny ekonomisk modell där materialen inte förlorar sitt värde.

Den cirkulära ekonomin kan också hjälpa företag att spara pengar, öppna nya marknader och skapa arbetsplatser samtidigt som man tar bättre hand om miljön än i nuläget.

“Det är verkligen fint att stå värd för det fjärde WCEF-forumet tillsammans med Kanada. Tillsammans kan vi påskynda den globala övergången till en cirkulär ekonomi,” konstaterar Mari Pantsar, direktör för temat Kolneutral cirkulär ekonomi.

Läs mer i meddelandet från Kanadas miljöministerium [LÄNK].

Mer information

Mika Sulkinoja, projektdirektör, Sitra, fornamn.efternamn@sitra.fi, tfn 0294 618 312
Tuula Sjöstedt, kommunikationsexpert, Sitra, fornamn.efternamn@sitra.fi, tfn 050 373 8601

Vad handlar det om?