ordbok

Dataaltruismorganisation

En organisation som lägger fram data i stor utsträckning enligt dataaltruismens principer.

Genom att agera enligt principerna för dataaltruism strävar organisationen efter att stödja mål av allmänt intresse, såsom vetenskaplig forskning. Organisationen kan be om att den registreras i det nationella registret över identifierade dataaltruismorganisationer enligt EU:s dataförvaltningsakt. Så här kan de registrerade organisationerna identifieras överallt i EU.