tulevaisuussanasto

Data-altruismipohjainen organisaatio

Organisaatio, joka asettaa dataa saataville laajamittaisesti data-altruismin periaatteiden mukaisesti.

Toimimalla data-altruisimin periaatteiden mukaisesti organisaatio pyrkii tukemaan yleisen edun mukaisia tavoitteita, kuten tieteellistä tutkimusta. Organisaatio voi pyytää, että se merkitään EU:n datahallinta-asetuksen mukaisesti tunnustettujen data-altruismipohjaisten organisaatioiden kansalliseen rekisteriin. Näin rekisteröidyt organisaatiot tunnustetaan kaikkialla EU:ssa.