ordbok

Digital terapi

Med digitala terapier avses digitala vårdformer som grundar sig på medicinsk evidens. De ges direkt till patienter som stöd för deras vård och rehabilitering. Digitala terapier kan vara självständiga behandlingsformer för till exempel depression, eller användas tillsammans med läkemedelsbehandling, såsom vid cancer.

Källa: Sitra. Arbetspapper, sammanfattning på svenska. Digitala terapier – Inverkan på förnyelse av hälso- och sjukvård.